“Elektromobiliteit is de aanjager van de energietransitie”

De energietransitie ligt nog lang niet op schema en indien de volgende jaren geen radicale actie wordt gevoerd, zal de achterstand steeds groter worden. Dit kan mogelijk het einde betekenen van alle kansen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat heeft Francesco La Camera, directeur-generaal van het International Renewable Energy Agency (Irena), gezegd in een commentaar op de resultaten van een rapport dat zijn organisatie heeft gepubliceerd.

La Camera voegt eraan toe dat vooral de elektromobiliteit als een aanjager van de energietransitie moet worden bestempeld.

Sleutel

In het rapport wordt benadrukt dat de energietransitie de sleutel is voor de aanpak van de wereldwijde klimaatcrisis. Regeringen worden daarbij opgeroepen de energietransitie te versnellen, zodat iedereen toegang tot een grotere energiezekerheid en betaalbare energie krijgt. Het voert ook duidelijk aan dat het onvoldoende tempo en de ontoereikende schaal van de transitie tot nieuwe bezorgdheid en onzekerheid leiden.

“De Oekraïense crisis heeft de energiemarkt in de schijnwerpers geplaatst, waardoor er nieuwe niveaus van bezorgdheid ontstaan over de continuïteit van de Europese energievoorziening, rekening houdend met de enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen die door Rusland worden geleverd”, merkt Irena op.

“De hoge tarieven voor fossiele brandstoffen, een bezorgdheid over de energiezekerheid en de urgentie van de klimaatverandering onderstrepen de dringende noodzaak om de overstap naar een duurzaam energiesysteem te versnellen.”

Francesco La Camera wees erop dat veel antwoorden op de uitdagingen rond energiezekerheid, economisch herstel en de betaalbaarheid van energierekeningen in een versnelde transitie liggen.

Hij voegde eraan toe dat investeringen in nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen alleen maar inefficiënte praktijken zullen stimuleren, bestaande risico’s zullen bestendigen en de klimaatverandering kunnen verzwaren. “Het is dan ook hoog tijd om in actie te komen”, merkte La Camera op.

Arbeidsplaatsen

Om de energietransitie te realiseren moet tot het einde van dit decennium een budget van 7 biljoen dollar per jaar worden geïnvesteerd. Daarin is ook een bedrag van 700 miljard dollar per jaar vervat om investeringen uit fossiele brandstoffen weg te halen om te vermijden dat activa geblokkeerd zouden kunnen worden.

“Investeringen in de transitie zullen ook concrete sociaal-economische voordelen opleveren. Tot het einde van dit decennium zouden hierdoor 85 miljoen banen kunnen worden gecreëerd in de sectoren van hernieuwbare energiebronnen en andere transitiegerelateerde technologieën.”

“Dit zou het verlies van 12 miljoen arbeidsplaatsen in de sector van de fossiele brandstoffen ruimschoots kunnen compenseren”, wordt in het rapport nog benadrukt. “Maar om dit te laten gebeuren, zouden hernieuwbare energiebronnen hun aandeel in alle sectoren gevoelig moeten opvoeren.”

“Momenteel hebben hernieuwbare bronnen een marktaandeel van 14 procent, maar dat zal tegen het einde van dit decennium tot ongeveer 40 procent moeten worden opgevoerd. Daarvoor zouden de investeringen in hernieuwbare energie tijdens diezelfde periode een verdrievoudiging moeten kennen.”

“Tegelijkertijd zouden de leveringen van steenkool resoluut moeten worden vervangen. Fossiele brandstoffen moeten worden uitgefaseerd en de infrastructuur moet worden verbeterd.”

“Bovendien zijn elektrificatie en efficiëntie de belangrijke aanjagers van de energietransitie”, voert het rapport nog aan. “Dit moet mogelijk worden gemaakt door investeringen in hernieuwbare energiebronnen, waterstof en duurzame biomassa.”

“De decarbonisatie van het eindgebruik zal daarbij centraal staan. Vooral de elektromobiliteit moet worden gezien als een drijvende kracht achter de voortgang van de energietransitie. Daarbij moet de verkoop van elektrische voertuigen drastisch worden opgedreven.”

“Er is echter een uitgebreide reeks structurele beleidsmaatregelen nodig om die transitie te helpen realiseren”, wordt in het rapport nog benadrukt. “De grootste energieverbruikers en producenten van emissies moeten leiderschap tonen en ambitieuze plannen opstellen en uitvoeren.”

“Hierdoor moeten hernieuwbare bronnen tegen het einde van dit decennium een aandeel van 65 procent in de wereldwijde elektriciteitsproductie uitbouwen. Daarbij moet een internationale samenwerking op het allerhoogste niveau tot stand worden gebracht.”