Eisen Noorse luchtvaart stimuleren productie biobrandstoffen

Vliegtuigen zullen bij hun tankbeurten in Noorwegen vanaf begin volgend jaar gedeeltelijk op biobrandstoffen beroep moeten doen. Hoewel het aanbod op de markt van de biobrandstoffen momenteel nog relatief beperkt blijft, blijkt bij de betrokken luchtvaartmaatschappijen geen grote vrees te bestaan dat ze niet aan de Noorse eisen zouden kunnen voldoen. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld.

Wel waarschuwen de maatschappijen voor hogere kosten, die mogelijk aan de reiziger zullen moeten worden doorgerekend.

Kosten

‘Vanaf januari moeten vliegtuigen bij het tanken in Noorwegen 0,5 procent biobrandstoffen inslaan,’ zegt Reuters. ‘Leveranciers van de biobrandstoffen hebben al gezegd dat hun producten de ecologische voetafdruk van de luchtvaartmaatschappijen met maximaal 80 procent zouden kunnen verminderen.’

‘Anderzijds is het product vier keer duurder dan de traditionele vliegtuigbrandstof. Die kost heeft het gebruik van biobrandstof tot nu toe afgeremd.’

Vliegtuigen die in Noorwegen tanken, moeten een brandstof inslaan waarin afgewerkte vetten en plantaardige oliën zijn gemengd. Het gebruik van palmolie is echter uitgesloten.

‘Er zijn niet veel leveranciers die deze soort brandstof leveren,’ erkent Rickard Gustafson, chief executive van Scandinavian Airlines (SAS). ‘Voorlopig hebben wij garanties op voldoende leveringen. In de toekomst zullen we echter beduidend grotere volumes nodig hebben.’

De maatschappij waarschuwt wel dat de Noorse eisen haar jaarlijkse brandstofkosten met 3 miljoen euro zal verhogen.

Kunstmatig

Zweden en Finland overwegen het Noorse voorbeeld te volgen. Net zoals Noorwegen zouden beide landen de luchtvaartsector verplichten om tegen eind volgend decennium voor minstens 30 procent op biobrandstoffen beroep te doen.

Daardoor zou de productie echter niet meer voldoende kunnen zijn om aan de vraag te beantwoorden. Ola Elvestuen, Noors minister van leefmilieu, heeft dan ook gezegd dat de productie moet worden opgedreven. Een aantal producenten is al gestart met de bouw van nieuwe fabrieken.

De Noorse luchtvaartmaatschappij Wideroe zegt positief te reageren op de eis, maar zegt dat andere landen het voorbeeld van Noorwegen zouden moeten volgen. ‘Internationale normen kunnen een gelijk speelveld tussen luchtvaartmaatschappijen garanderen,’ aldus Wideroe.

Luchtvaartmaatschappij Norwegian Air waarschuwt echter voor de creatie van een kunstmatige vraag. ‘Ook andere sectoren zullen op biobrandstoffen willen overschakelen,’ aldus de maatschappij.

‘Daardoor kan de vraag zo hoog oplopen dat de biobrandstoffen vanuit het buitenland zouden moeten worden ingevoerd. Dan kan nog moeilijk van een duurzaam initiatief worden gesproken. Beter is te investeren in zuiniger vliegtuigen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20