Eigenaars bedrijfswagens met verbrandingsmotor zullen vanaf 2023 meer belastingen moeten betalen

De federale overheidsdienst Financiën sleutelt aan de uitstootwaarden die gebruikt worden bij het bepalen van het belastbaar voordeel van bedrijfswagen. Wie een benzine- of dieselwagen krijgt van zijn werk, zal daardoor meer belastingen moeten betalen. Dat schrijft De Tijd.

Waarom is dit belangrijk?

De bedrijfswagen blijft een populair extralegaal voordeel in ons land. Veel werkgevers laten ook toe dat je het voertuig gebruikt voor privédoeleinden. In dat geval wordt er gesproken van een belastbaar voordeel, wat dus betekent dat je daarop belastingen moet betalen.

De details: Bij de berekening van het belastbaar voordeel kijkt de fiscus naar twee elementen: de gemiddelde uitstoot van de bedrijfswagens en de cataloguswaarde van het voertuig.

 • Het is de aanpassing van de uitstootwaarden die ervoor zorgt dat een diesel- of benzinewagen vanaf volgend jaar zwaarder belast wordt. Dat blijkt uit gegevens die De Tijd heeft opgevraagd bij de FOD Financiën.
  • Voor de berekening van het belastbaar voordeel vanaf 1 januari 2023 wordt gekeken naar de gemiddelde uitstoot voor wagens ingeschreven tussen begin oktober 2021 en eind september 2022.
  • Voor (plug-in) benzine-, lpg- of aardgaswagens gaat de standaarduitstoot van 91 naar 82 gram per kilometer. Voor (plug-in) dieselwagens is er een daling van 75 naar 67 gram per kilometer. 

Wat betekent dat concreet?

Zoom in: Eigenaars van bedrijfswagens zullen door de aanpassing tientallen tot honderden euro’s meer belastingen per jaar moeten betalen.

 • Een voorbeeld: Voor een benzinewagen met een cataloguswaarde van 32.525 euro en een CO2-uitstoot van 128 gram per kilometer gaat het belastbaar voordeel in 2023 met bijna 10 procent omhoog van 217,83 naar 239,14 euro per maand. Dat is dus een stijging met 255,72 euro per jaar.
 • Op het belastbaar voordeel betaalt de bestuurder tot 50 procent belastingen. In het bovenstaande voorbeeld moet de eigenaar van de bedrijfswagen dus ongeveer 127 euro meer belastingen per jaar betalen.

Kanttekening: Het belastbaar voordeel zwakt wel af naarmate de wagen ouder wordt.

 • Voor elk jaar na de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde in de berekeningsformule met 6 procent. Het voordeel kan maximaal met 30 procent dalen, wat bereikt wordt als de bedrijfswagen zes jaar oud is.

Elektrische wagens: De nieuwe uitstootwaarden hebben geen impact op elektrische bedrijfswagens.

 • Die worden belast op basis van hun cataloguswaarde en een minimumcoëfficiënt van 4 procent.
 • Het minimaal belastbaar voordeel bedraagt 1.400 euro voor het inkomstenjaar 2022.

België zet in op vergroening wagenpark

Zoom out: Sinds 2021 zijn alleen elektrische wagens op naam van bedrijven of zelfstandigen nog 100 procent aftrekbaar in ons land. De bedrijfswagens met een verbrandingsmotor (ook hybrides) zien hun aftrekbaarheid drastisch zakken tot 50 procent in 2026 en 0 procent in 2028. 

 • De bedrijfswereld draagt dan ook enorm bij aan de vergroening van het wagenpark. Dat blijkt ook uit de cijfers van dit jaar: 86 procent van de nieuwe elektrische wagens werd ingeschreven door bedrijven.

(mah)

Meer