Eerste aap-mens embryo’s ontwikkeld

Wetenschappers zijn erin geslaagd apenembryo’s te laten ontwikkelen na een injectie met menselijke stamcellen. Een nieuwe mijlpaal in een snel evoluerend gebied dat ethische vragen oproept. Dat schrijft Nature.

Een team van wetenschappers injecteerde apenembryo’s met menselijke stamcellen en keek toe hoe deze zich ontwikkelden. Ze zagen hoe menselijke en apencellen zich verdeelden en samengroeiden in een petrischaal.

Ten minste drie embryo’s overleefden tot 19 dagen na de bevruchting. Het onderzoek werd gepubliceerd in het academisch tijdschrift Cell.

Java-apen

‘Elk embryo bevatte menselijke cellen die zich in verschillende mate prolifereren en differentiëren’, zegt Juan Carlos Izpisúa Belmonte, een ontwikkelingsbioloog aan het Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, Californië, en een van de onderzoekers die het werk leidden.

De onderzoekers bevruchtten eitjes van java-apen (Macaca fascicularis). Zes dagen na de bevruchting injecteerde het team 132 embryo’s met menselijke verlengde pluripotente stamcellen, die kunnen uitgroeien tot een reeks celtypen binnen en buiten een embryo.

De embryo’s ontwikkelden elk unieke combinaties van menselijke en apencellen en gingen in wisselend tempo achteruit: elf dagen na de bevruchting waren er 91 in leven, dit daalde tot 12 embryo’s op dag zeventien en 3 embryo’s op dag negentien.

Menselijke organen

Ethici stellen zich vragen bij het combineren van menselijke cellen met nauw verwante primatenembryo’s. ‘Sommige mensen zien dat je moreel dubbelzinnige entiteiten creëert’, zegt Insoo Hyun, een bio-ethicus aan de Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio aan Nature.

Hij zegt wel dat het onderzoeksteam zich grondig aan de bestaande richtlijnen heeft gehouden. ‘Ik denk dat ze heel wat zorg hebben besteed aan het in acht nemen van de regelgeving en ethische kwesties.’

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek zou zijn om menselijke organen te maken die getransplanteerd kunnen worden. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20