Een studie besteld door Demir toont aan dat Justitie best gesplitst wordt

N-VA heeft duidelijk opnieuw het communautaire thema aangeboord, om de verkiezingen van 2024 voor te bereiden.

In het nieuws: Demir kwam gisteren met een stevige studie, toch gemaakt door twee grondwetspecialisten die gelden als de top in België: Stefan Sottiaux en Arvid Rochtus van de KU Leuven.

  • Die tonen aan dat Justitie als bevoegdheid eigenlijk niet federaal zou moeten zitten: in de vijftien andere landen die ze onderzochten is dat alvast niet zo. Zeker niet in federale staten: daar is ordehandhaving, politie en strafuitvoering bijna altijd iets voor de deelstaten. Voor de onderzoekers is Justitie in België alvast niet voldoende gevolgd, ten opzichte van de huidige staatsstructuur.
  • Want Vlaanderen heeft wel uitvoerende macht (de regering) en een wetgevende macht (het Vlaams Parlement), maar geen derde pijler, een rechterlijke macht, om het allemaal af te dwingen.
  • Er zijn wel al deeltjes gesplitst. Zo doet Vlaanderen wel de alternatieve strafuitvoering, zoals enkelbanden, of ook het jeugdsanctierecht, en ook de preventie. Alleen, de politie, alle andere rechtbanken en ook de gevangenissen, zijn allemaal nog federale materie. Dat suggereren de onderzoekers dus aan te passen. En Demir pakt erin door: zij pleit niet verrassend voor een ‘confederatie van Justitie en Veiligheid’ tussen de deelstaten.
  • Zo’n splitsing bij een volgende staatshervorming is overigens niet helemaal ondenkbaar: ook de PS heeft daar wel oren naar gehad in het verleden. Het lag ooit op tafel in gesprekken tussen De Wever en Elio Di Rupo in Vollezele in 2010, en ook Magnette wilde in 2020 wel over politie en veiligheid spreken, als materie om te splitsen.
  • Wel één caveat die Sottiaux en Rochtus meegeven: een aantal zaken blijven toch beter echt federaal, zoals terrorisme en narcocriminelenDie opereren zo internationaal, dat een federale dienst die beter aankan. En uiteraard blijven ook het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof beter federaal, zo oordelen ze. Een boeiende discussie dus, maar voorlopig toch vooral erg theoretisch.
Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20