Een natie van misnoegden? Noorwegen verbiedt bedelaars…

Noorwegen, één van de rijkste landen in de wereld, wil bedelarij verbieden. De initiatiefnemers voeren aan dat vele bedelaars in werkelijkheid bij criminele praktijken zijn betrokken. Door een aantal tegenstanders wordt de maatregel daarentegen veroordeeld als een toenemende oppositie tegen immigranten.

Volgens Leonid Bershidsky, auteur en correspondent van het persbureau Bloomberg, is de maatregel echter vooral het werk van misleide mensen die koortsachtig proberen te verbergen wat ze niet kunnen begrijpen. Noorwegen is met een bruto binnenlands product van 100.000 dollar per hoofd van de bevolking één van de rijkste landen van de wereld.

“Een recent rapport van de Noorse regering geeft aan dat er in de hoofdstad Oslo tussen vijfhonderd en duizend buitenlandse bedelaars leven,” zegt Leonid Bershidsky. “Het stadsbestuur zegt dat dit jaar ruim 600.000 euro zal moeten worden gereserveerd voor de opruimen van het afval dat door de bedelaars wordt achtergelaten.”

“De lokale bevolking gelooft dat de meeste bedelaars leden zijn van groepen Roma, zigeneurs uit Oost-Europese landen, die in het rijke land op zoek zijn naar gratis voeding en kleding. Lokale hulporganisaties proberen zoveel mogelijk te helpen, maar niemand is bereid om een woning aan de bedelaars te verhuren, waardoor ze gedwongen worden in open lucht te overnachten.”

“Vertegenwoordigers en volgelingen van de Progress Party, die onder meer immigratie zoveel mogelijk wil inperken en onderdeel vormt van de Noorse regeringscoalitie, blijven benadrukken dat de bedelaars lid zijn van georganiseerde criminele bendes,” merkt Bershidsky op. “Die overtuiging heeft een lange traditie in de hele wereld.”

“Hoewel die claim moeilijk kan onderbouwd worden, hebben de Noorse politici voldoende stemmen verzameld om gemeentebesturen de mogelijk te bieden het bedelen op hun grondgebied te verbieden en nu een wet door te drukken om nationaal bedelaars uit het straatbeeld te verbannen.”

“Het plan zou weliswaar erin slagen om professionele bedelaars te bestrijden, maar zal ook gevolgen hebben voor andere mensen die door ongelukkige omstandigen tot een leven op straat zijn gedwongen,” waarschuwt Bershidsky. “Dat is een wrede en onnodige maatregel. Mensen die ervan overtuigd zijn dat bedelaars professionele afzetters zijn, kunnen immers voorbij lopen zonder iets te geven.”

“Bovendien zijn er verschillende wetten die het mogelijk maken om agressieve bedelpraktijken te vervolgen. Politieke tegenstanders van de Progress Party vergelijken het voorstel dan ook vooral met pogingen van tweehonderd jaar geleden om joden uit Noorwegen te houden.”

“In werkelijkheid weerspiegelt het verzet tegen bedelaars wellicht vooral de onzekere psychologie van de voorstanders van het verbod,” stipt Bershidsky aan. “Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers in Grenoble. Mensen die bedelaars voorbij liepen zonder geld te geven, bleken ervan overtuigd te zijn dat de wereld vooral rechtvaardig is geweest voor anderen.”

“Mensen die daarentegen van mening waren dat de wereld ook voor henzelf rechtvaardig is geweest, bleken sneller bereid om aan bedelaars geld te schenken. Het lijkt er dan ook op dat mensen die geld geven aan bedelaars, zich vooral gelukkiger voelen met hun eigen leven.”

Bershidsky verwijst naar psychologisch onderzoek, waarin wordt aangegeven dat een overtuiging van een rechtvaardige wereld voor anderen, een aanzet is om informatie over het tegenovergestelde zoveel mogelijk te vermijden.

“Deze groep raakt verward door het concept van onschuldige slachtoffers en proberen de realiteit met rationele elementen te ontwijken, onder meer met de stelling dat bedelaars in werkelijkheid professionals met een grote rijkdom waren,” aldus de auteur.

“In Noorwegen werd dan ook acht jaar geleden het verbod op bedelarij opgeheven, maar de nieuwe rechtse regering wil die maatregel nu echter opnieuw invoeren.” (mah)

Meer