“Economische ondergang dreigt voor Rusland ondanks beweringen dat de economie nog veerkrachtig is”

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Russische economie dit jaar zal krimpen met 6 procent. Dat is wel 2,5 procentpunt minder dan een eerdere prognose. Volgens het IMF is de Russische economie beter bestand tegen de Europese sancties dan verwacht. Economen blijven eerder pessimistisch over wat de toekomst in petto heeft voor de Russische Federatie.

Door de oorlog in Oekraïne heeft ook Rusland op economisch vlak enkele turbulente maanden achter de rug. Zowel de Verenigde Staten (VS) als de Europese hebben het land al vergaande sancties opgelegd. Het IMF verwacht dat de Russische economie daardoor zal krimpen met 6 procent. Dat is wel een verbetering met 2,5 procentpunten tegenover de vorige prognose.

Economische impact op lange termijn

Het IMF merkt op dat Rusland beter is opgewassen tegen de economische sancties dan verwacht. Toch zijn verschillende economen ervan overtuigd dat het Oost-Europese land op economisch vlak nog een lastige periode te wachten staat. Ze verwijzen onder meer naar de internationale bedrijven die het land de rug toekeren, zoals McDonald’s.

“De impact van de sancties lijkt nu nog enigszins beperkt, maar de echte gevolgen zullen we na dit jaar zien”, merkt Ian Bremmer, president van het adviesbureau Eurasia Group, op in een reactie tegenover de Amerikaanse nieuwssite CNBC. “Uit anekdotisch bewijsmateriaal blijkt dat de ontwrichting van de verwerkende industrie toeneemt naarmate de voorraden uitgeput raken en de buitenlandse onderdelen schaarser worden”, klinkt het.

Bremmer voegt eraan toe dat naarmate de sancties worden verscherpt en de ontevredenheid onder de bevolking toeneemt, meer en meer opgeleiden Rusland zullen verlaten. “Die braindrain leidt tot een directe daling van de beroepsbevolking, met name hoogproductieve werknemers, waardoor het bbp daalt”, aldus de president. “Het beïnvloedt de algemene productiviteit, vermindert de innovatie en tast het algemene vertrouwen in de economie aan, waardoor de investeringen en spaardeposito’s dalen.”

“Russische economie zal met 30 à 50 procent krimpen”

De Eurasia Group verwacht dat een aanhoudende daling van de economische activiteit op lange termijn uiteindelijk zal leiden tot een inkrimping van het Russische bbp met 30 à 50 procent tegenover het vooroorlogse niveau. “Economische ondergang dreigt voor Rusland ondanks beweringen dat de economie nog veerkrachtig is”, zegt Bremmer.

Ook Yale University waarschuwt voor de nefaste gevolgen van de internationale sancties tegen het land en de exodus van internationale bedrijven. In een paper merken de economen van de universiteit op dat de strategische positie van Rusland als exporteur van grondstoffen onherroepelijk is verslechterd. Het land kijkt nu in de richting van onder meer China.

“Ondanks Poetins illusies dat zijn land zelfvoorzienend is, is de Russische binnenlandse productie volledig tot stilstand gekomen en is er geen capaciteit om verloren gegane bedrijven, producten en talent te vervangen; de uitholling van de Russische binnenlandse innovatie- en productiebasis heeft geleid tot stijgende prijzen en angst bij de consument”, aldus de economen. “Als gevolg van de terugtrekking van het bedrijfsleven is Rusland bedrijven kwijtgeraakt die goed zijn voor ongeveer 40 procent van zijn bbp, waarmee bijna alle buitenlandse investeringen van drie decennia zijn teruggedraaid.”

(lb)

Meer