ECB over de banken van de eurozone: ‘Er klopt iets niet’

De Europese Centrale Bank maakt zich toenemende zorgen over een mogelijke golf aan wanbetalingen en roept per brief alle Europese banken op om hun risicoklanten beter in kaart te brengen. ‘De banken moeten een beter zicht krijgen op de financiële gezondheid van hun kredietnemers’, zegt de toezichthouder.

Er klopt iets niet, zegt Elizabeth McCaul, lid van de Raad van Toezicht bij de ECB, in een blogpost. Het percentage probleemkredieten – ‘non performing loans’ of leningen die te laat of helemaal niet afbetaald worden – komt bij de banken in de eurozone uit op slechts 1,3 procent, wat erg laag lijkt.

‘Nog zorgwekkender is dat dit percentage sinds maart min of meer stabiel is gebleven, ook al wordt steeds duidelijker dat bepaalde kredietnemers, vooral in de meest kwetsbare sectoren, te maken krijgen met meer fundamentele structurele uitdagingen die hun kredietwaardigheid zullen beïnvloeden’, voegt ze eraan toe. Wellicht zijn sommige banken in hun officiële rapportering te optimistisch, is haar conclusie.

Transparantie

De banken hebben de afgelopen maanden terecht de economie ondersteund door betalingsuitstel te verlenen aan zowel particulieren als bedrijven, schrijft de toezichthouder, maar sommige instellingen zijn daarbij de verslechtering van de betaalkracht van hun klanten-kredietnemers uit het oog verloren.

Volgens McCaul geven de balansen van de banken in het algemeen te weinig zicht op twee aspecten:

  • De verslechtering van de kredietkwaliteit bij hun klanten die losstaat van de pandemie
  • De structurele veranderingen in sommige sectoren als gevolg van de pandemie (zoals toerisme of luchtvaart), die leiden tot meer wanbetalingen

De oproep van de Europese Centrale Bank aan de banken – bron: ECB

Brief

De ECB maant daarom alle CEO’s van de banken per brief aan tot meer transparantie over hun slechte kredieten. ‘De banken moeten de nodige instrumenten invoeren om kwetsbare kredietnemers in een vroeg stadium te herkennen en om het kredietrisico proactief te beoordelen, meten en beheren.’

Wat we ten allen prijze moeten vermijden, vindt McCaul, is dat de banken een zwakke economie nog dieper in de put duwen, doordat ze te weinig buffers hebben voor hun slechte kredieten en daardoor zelf in de problemen komen.

De volledige blogpost vindt u hier.

Meer