ECB onder toenemende interne druk om rente in juli te verhogen

Een beleidsmaker van de Europese Centrale Bank (ECB) roept op tot een renteverhoging in juli. Bij de volgende vergadering van de ECB in juni zou volgens hem een plan voor renteverhogingen in de komende maanden kunnen worden aangekondigd.

Nu de Federal Reserve en de Bank of England de rentevoeten reeds hebben verhoogd en de inflatie in de eurozone 7,5 procent heeft bereikt, zijn alle schijnwerpers gericht op de ECB. Tot nu toe was het officiële standpunt van de instelling om af te wachten, maar de druk om ook de rente te verhogen neemt toe.

Het in Frankfurt gevestigde orgaan kan binnenkort meer details geven over de komende verhogingen. Madis Müller, gouverneur van de Estse Nationale Bank en lid van de beleidsmakers van de ECB, zei tegen persagentschap Reuters dat de bank naar verwachting bij haar volgende vergadering op 9 juni een tijdschema met geraamde renteverhogingen voor de komende maanden zal aankondigen.

Bundesbank

Het is de bedoeling dat het opkoopprogramma in juli afloopt, maar volgens Müller mag er niet geaarzeld worden om het eerder te beëindigen. Hij pleitte ook voor een verhoging van de rentevoeten in juli. “De recente gegevens bevestigen dat de monetaire beleidskoers niet passend is gezien de inflatiesituatie en de inflatieverwachtingen”, klonk het.

Een renteverhoging na de vergadering van 9 juni lijkt onmogelijk, omdat de ECB eerst haar opkoopprogramma zal moeten beëindigen. “Ik ben er niet zeker van dat wij dan (in juni, red.) tot een renteverhoging moeten besluiten”, vervolgde Müller. “Maar misschien kunnen wij onze renteverwachtingen aangeven. Vanuit mijn standpunt zouden wij ons de volgende bijeenkomst (op 21 juli, red.) op de rentevoeten kunnen concentreren.”

Müllers oproep tot een renteverhoging in juli komt na die van ECB-bestuurslid Isabel Schnabel en de president van de Bundesbank, de centrale bank van Duitsland: twee invloedrijke stemmen, dus, die voor dezelfde zaak pleiten. De ECB staat nu onder toenemende interne druk.

Terugkeer van de positieve depositorente

Müller wil ook de depositorente aanpakken, die momenteel -0,5% bedraagt en waardoor spaargeld aan waarde verliest. Hij zou die dit jaar liefst in positief gebied zien. Volgens hem zal er stapsgewijs vooruitgang moeten worden geboekt: met 0,25 procentpunt.

Wat de renteverhoging betreft, verwachten de markten nu drie tot vier verhogingen met 0,25 procentpunt van de ECB tot het einde van het jaar. Müller heeft niet gepreciseerd hoeveel de tarieven zouden moeten worden verhoogd.

Een reactie zoals die van de Fed, van 0,5 procentpunt, lijkt in de onmiddellijke toekomst minder waarschijnlijk, omdat de Europese arbeidsmarkt minder veerkrachtig is dan die van de Verenigde Staten. Deze vertoont nog niet de verwachte tekenen van vertraging, en geeft de Fed de vrije hand. De Europese economie is ook meer blootgesteld aan de oorlog in Oekraïne.

(lb/ns)

Meer