Dyslexie wordt enorm voordeel in robot-economie

Personen met dyslexie kunnen in het tijdperk van de automatisering een belangrijke rol opnemen. Dat heeft Matt Hancock, Brits minister van gezondheid, gezegd ter gelegenheid van de organisatie van een congres dat in Londen aan dyslexie werd gewijd. Hancock benadrukte daarbij dat een dyslecticus problemen vanuit een andere invalshoek benadert en daarmee in de roboteconomie een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren.

Hancock maakte recent bekend zelf aan dyslexie te lijden. Andere befaamde lotgenoten van Hancock zijn onder meer ondernemer en miljardair Richard Branson, interieur-designer Kelly Hoppen en voormalig rugby-speler Chris Robshaw.

Creativiteit

“Iedereen zou moeten proberen om meer als een dyslecticus te denken,” benadrukte Matt Hancock. “De economie was lange tijd gebaseerd op de fysieke kracht van de spieren, maar de automatisering heeft die klemtoon steeds meer naar de hersenen verschoven. In een volgende fase zal kunnen worden vastgesteld dat rechtlijnige cognitieve functies grotendeels door machines worden overgenomen.”

“De mens zal zich vooral kunnen onderscheiden door zijn intuïtie en creativiteit, maar ook door zijn emotionele en sociale intelligentie, zijn vermogen om lateraal en fantasierijk te denken, zijn mogelijkheden tot redenering en visualisering en zijn vaardigheid om aan oude problemen een nieuw perspectief te geven.”

“Deze capaciteiten onderscheiden de mens van de robot,” zegt de Britse minister van gezondheid. “Daarbij kan worden vastgesteld dat dyslectici deze vaardigheden net in overvloed bezitten. In plaats van te proberen dyslectici te laten denken zoals de rest van de mensheid, moeten we de diversiteit van dyslectische gedachten waarderen.”

“Verbeelding, creativiteit en neuro-diverse dyslectische vaardigheden zijn de capaciteiten die in de toekomst uitdrukkelijk naar voor zullen komen.”

Diagnose

Hancock vertelt verder dyslexie eerder steeds te hebben beschouwd als een zwakheid waarover hij niet wou praten. “De waarheid is echter dat dyslexie me kracht heeft gegeven,” betoogt de minister verder. “In het lezen ben ik niet zo onderlegd als sommige andere mensen, maar ik kan wel heel goed details en nummers onthouden.”

Onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat tussen 5 procent en 12 procent van de kinderen met dyslexie kampen, maar slechts bij 4,5 procent zou een diagnose worden gesteld. Bovendien wordt opgemerkt dat de diagnose pas vaak in een laat stadium gebeurt, waardoor vele jongeren niet meer kunnen teruggevallen op een adequate begeleiding om het probleem op een efficiënte manier aan te pakken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20