Duurzame scheepvaart: Belangrijke investeringen nodig, maar ook aanzienlijke opportuniteiten

De wereldwijde scheepvaartindustrie zal het volledige equivalent van de huidige wereldwijde vraag naar hernieuwbare energie nodig hebben om zijn gebruik van fossiele brandstoffen te vervangen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Hochschule Biberach in Duitsland en de International Chamber of Shipping.

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat hierbij voor investeerders en regeringen echter ook enorme kansen zitten vervat voor de levering van nieuwe duurzame brandstoffen aan de wereldwijde scheepvaartindustrie.

Nuluitstoot

“Om tegen het midden van deze eeuw een nuluitstoot te bereiken, zou de scheepvaart 3.000 terawattuur elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moeten kunnen halen”, stipt onderzoeksleider Stefan Ulreich, professor energiepolitiek aan de Hochschule Biberach, aan.

“Dat is het equivalent van de totale productie van hernieuwbare energie die momenteel wereldwijd wordt gerealiseerd. Om de doelstellingen te kunnen bereiken zou de wereld het achttienvoud van de huidige bestaande hernieuwbare productiecapaciteit nodig hebben.”

Daarbij kunnen volgens de onderzoekers echter onder meer landen in het zuidelijke halfrond belangrijke voordelen realiseren. “Er moet immers rekening worden gehouden met een belangrijk verschil in productiekosten van de hernieuwbare energie”, voert professor Ulreich aan.

“In vele landen in Afrika en Latijns-Amerika kan er op een overvloed aan zonnekracht en windenergie worden gerekend. Dat kan de nodige elektriciteit leveren voor de goedkope productie van duurzame waterstof.” Er moet volgens de onderzoekers dan ook dringend in de ontwikkeling van productie-infrastructuur in cruciale locaties, zoals Latijns-Amerika en Afrika, worden geïnvesteerd.

Volgens ramingen kunnen kustregio’s wereldwijd een productiecapaciteit van meer dan 10.000 terawattuur uitbouwen. “Investeringen in deze regio’s zijn volgens de scheepvaart noodzakelijk om de landen te helpen de potentiële baten op het gebied van duurzame energie in de sector te realiseren,” luidt het nog.

Investeringen

Tot nu toe blijft de sector volgens de wetenschappers echter geconfronteerd met een duidelijk gebrek aan investeringen. Verwezen wordt naar cijfers van het International Energy Agency (IEA), dat vijf jaar geleden gewag maakte van 2,7 miljard dollar investeringen in onderzoek naar duurzame oplossingen voor de scheepvaart, maar drie jaar later bleek dat bedrag ingekrompen te zijn tot 1,6 miljard dollar.

De onderzoekers stippen nochtans aan dat minstens de helft van de duurzame brandstoffen wereldwijd door schepen zal worden getransporteerd. “Dit maakt van de scheepvaart een belangrijke hefboom om ook de uitstoot van andere industrieën af te bouwen”, merkt professor Ulreich op.

“Regeringen beginnen de noodzaak te beseffen om op brandstoffen zoals waterstof over te stappen. Er lijkt tot op heden daarentegen echter onvoldoende te zijn nagedacht over oplossingen voor het concrete transport van die brandstoffen.”

“De scheepvaart moet een onderdeel vormen van de bredere onderhandelingen over de energietransitie. De scheepvaart en de havens zullen belangrijke investeringen moeten doen, maar die inspanningen bieden uitzicht op aanzienlijke rendementen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20