Duurzaam welzijn moet het nieuwe bruto binnenlandse product worden

Het bruto binnenlands product is een misleidend concept voor het evalueren van nationaal succes. Dat zeggen wetenschappers van de Australian National University (ANU). De onderzoekers stellen dat het bruto binnenlands product bij zijn introductie zeven decennia geleden weliswaar een relevante weerspiegeling vormde van vooruitgang, maar benadrukken dat de omstandigheden inmiddels gevoelig zijn geëvolueerd. Daarbij wordt aangevoerd dat het concept nagenoeg alleen marktactiveit weerspiegelt en geen rekening houdt met sociale kosten, ecologische impact en inkomensongelijkheid. Het concept moet volgens de onderzoekers dan ook worden vervangen door een alternatief dat gelinkt is aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

“Het is een uitgelezen ogenblik om het concept van het bruto binnenlandse product opzij te schuiven,” stellen Robert Costanza en Ida Kubiszewski, docenten ecologische economie aan de Crawford School of Public Policy van de Australian National University. “De Verenigde Naties willen tegen het midden van het decennium hun Sustainable Development Goals, een geheel van internationale objectieven om het welzijn over de hele wereld te verbeteren, introduceren. Het integreren van economische groei in deze nieuwe concepten biedt aan de wereldgemeenschap de opportuniteit om een definitie en de doelstellingen van een duurzaam welzijn vast te leggen en strategieën te ontwikkelen om die objectieven te bereiken.”

“Bij de introductie van het bruto binnenlandse product werd de toenemende economische activiteit gekoppeld aan een grotere werkgelegenheid en stijgende inkomens, terwijl instrumenten werden ontwikkeld om sociale conflicten te bestrijden en oorlogen te voorkomen,” aldus Costanza en Kubiszewski. “De tijden zijn echter fundamenteel veranderd. Indien er geen opvolger wordt gecreëerd voor het bruto binnenlands product en geen veranderingen worden doorgevoerd, dreigt de wereld met desastreuse gevolgen te worden geconfronteerd. Wanneer geen oplossingen worden gevonden, zal de ongelijkheid blijven toenemen en zal een verdere vernietiging van het natuurlijk kapitaal, waarvan alle leven op aarde afhankelijk is, niet kunnen worden afgeremd of gekeerd.”

Meer