Doen alsof of gewoon tonen dat je onzeker bent?

Depressieve mensen hebben een gebrek aan zelfvertrouwen en hebben dikwijls moeite met succesvol navigeren in sociale situaties. Oogcontact maken is lastig. Toch kunnen ze beter wel proberen om oogcontact te maken. Het vermijden van oogcontact versterkt namelijk hun geïsoleerde positie, blijkt uit onderzoek van Peter Hills van de Anglia Ruskin University.

In het wetenschappelijke tijdschrift Social Psychological and Personality Science schrijft Hills dat bedroefde of depressieve mensen die oogcontact vermijden, ook eerder geneigd zullen zijn om sociale situaties te ontlopen. Op korte termi jn voorkomen ze daarmee het ongemak dat sociale situaties opleveren, maar op langere termijn vergroten ze hun sociale isolatie en zullen mistroostige gevoelens enkel toenemen.

Wanneer mensen merken dat een ander weinig zelfvertrouwen heeft, zullen ze die persoon mijden. Niet omdat ze verwachten dat die persoon zich minderwaardig zal voelen, maar omdat ze verwachten dat het een weinig vruchtbaar gesprek wordt. Gaan ze toch een gesprek aan dan zullen ze minder snel hun ervaringen delen met de persoon die kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen.

Meer