Dividendaandelen, een mooie extra in je portefeuille?

Dividendaandelen zijn niet zo sexy en flitsend als tech- en biotechaandelen. Maar dividendaandelen kunnen een mooie basis vormen voor je portefeuille en je recurrent een extra opleveren. Hoe selecteer je goede dividendaandelen?

Diviwat?

Iedereen heeft al van dividenden en dividendaandelen gehoord, maar het kan geen kwaad om nog eens te vertellen wat deze begrippen precies inhouden. Dividend is, naast meerwaarde, een manier om rendement te halen op aandelenbeleggingen.

Elke aandeelhouder is in feite mede-eigenaar van de onderneming waarin hij belegt. Als het bedrijf winst maakt, kan het ervoor opteren om (een deel van de) winst uit te keren aan de aandeelhouders. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering, gebeurt de winstuitkering in de vorm van een dividend. De uitgekeerde winst wordt gedeeld door het aantal aandelen, in cash uitbetaald en door je broker op je beleggingsrekening geboekt.

Een onderneming is nooit verplicht om winst uit te keren. Beginnende en groeiende bedrijven zullen hun winst bijvoorbeeld liever in verdere groei investeren. Dividenden zijn dus eerder gebruikelijk bij gestaag groeiende bedrijven met stabiele kasstromen. Maar ook zij kunnen zich door omstandigheden genoodzaakt zien om geen of minder dividend uit te keren, wat doorgaans geen goed teken is.

Waarom dividendaandelen?

Als je als belegger goed je huiswerk maakt en bedrijven identificeert die regelmatig dividend uitbetalen, zit je op rozen. Los van beursschommelingen ontvang je jaarlijks een quasi zeker rendement. De overheid moedigt dividendbeleggen trouwens aan: de eerste schijf van dividenden is vrijgesteld van onroerende voorheffing, een belastingvoordeel dat tot 240 euro kan oplopen.

Hoe dividendaandelen selecteren?

Hieronder vind je enkele parameters op basis waarvan je dividendaandelen kan kiezen.

  • Payout ratio

De simpelste, maar daarom niet minder belangrijke manier om toekomstig dividend te voorspellen, is kijken naar de payout ratio: het percentage van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd. Om dit percentage te berekenen deel je de uitgekeerde dividenden door de winst per aandeel. Ligt de payout ratio boven de 100%, dan betaalt het bedfijf meer dividend uit dan het winst maakt. Een op termijn onhoudbare situatie, tenzij het bedrijf over voldoende kasstroom beschikt om het dividend toch uit te betalen.

  • Kasstroom

Om op een duurzame wijze dividend uit te betalen, moet een bedrijf voldoende vrije kasstroom genereren. Dividend betalen met geld uit de reserves kan uitzonderlijk, maar is niet vol te houden. Checken of een bedrijf een positieve cashflow heeft, doe je als volgt: je neemt de netto winst na belastingen en telt daar de afschrijvingen bij.

  • Track record

Dividendbeleggers houden van zekerheid. Daarom is het belangrijk dat een bedrijf een duidelijk en stabiel dividendbeleid voert, door bijvoorbeeld een vast percentage van de winst uit te keren. En beter nog, het dividend jaar na jaar te laten groeien. Echte dividendtoppers houden dit jaren- of zelf decennialang vol. In de VS worden ze Dividend Aristocrats en Dividend Kings genoemd. De Dividend Aristocrats zijn meer dan 50 aandelen uit de S&P 500 die al meer dan 25 opeenvolgende jaren hun dividend laten groeien. De Dividend Kings staan nog een trapje hoger: die betalen al 50 jaar onafgebroken elk jaar meer dividend uit. Denk aan klinkende namen als Coca-Cola en Procter & Gamble.

Belangrijk om te weten

  • Dividendrendement

Hou er bij dividendrendement rekening mee dat het wordt uitgedrukt als bruto rendement. In België is 30% roerende voorheffing verschuldigd op je dividend. Ook buitenlandse dividenden zijn vaak al afgeroomd door de plaatselijke overheid, maar wanneer de Belgische staat een dubbelbelastingsbedrag heeft afgesloten met het land in kwestie, kan je een deel van de belastingen recupereren of een vermindering aanvragen. Neem daarvoor contact op met je bank of broker.

  • Ex dividend datum

Wil je een dividendaandeel aanschaffen, let dan niet alleen op de datum wanneer het dividend wordt aangekondigd, maar ook op de ex dividend datum, de dag waarop je voor dat jaar geen recht meer hebt op dividend. Als je een dividend wilt opstrijken, zorg je ervoor dat je het aandeel voor de ex dividend datum in portefeuille neemt.

Meer weten over beleggen in dividendaandelen? Download het dividendaandelen-dossier.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20