Diversiteit is veel meer dan geslacht en etniciteit

Diversiteit vormt een cruciaal onderdeel van het bedrijfsbeleid en mag niet beperkt blijven tot geslacht en etniciteit. Dat heeft Lynda Gratton, professor aan de London Business School, tijdens een colloquium van het consortium Future of Work gezegd. De wetenschapster voert aan dat diversiteit zowel mogelijkheden als uitdagingen biedt. Diversiteit betekent volgens haar dan ook de vaardigheid om verschillende mensen in de organisatie met elkaar te laten praten en met elkaar efficiënt te laten samenwerken.

“Diversiteit wordt voor de bedrijven een uiterst belangrijk aandachtspunt,” benadrukt Lynda Gratton, oprichter van de denktank Hot Spots Movement, een groep academici en bedrijfsleiders die het arbeidsmodel van de volgende decennia willen onderzoeken. “Er moet immers rekening gehouden worden met een toenemende globalisering, de wisselwerking tussen uiteenlopende generaties, de intrede van een groter aantal vrouwen in hogere hiërarchische posities en het toenemend belang van specialisatie.”

“Organisaties die veronderstellen het hoogtepunt van de diversiteit mee te maken, vergissen zich schromelijk,” voert Gratton aan. “In werkelijkheid vertoeft diversiteit nog in zijn beginperiode. De volgende generatie werknemers zal nog een veel grotere diversiteit kennen. Onderzoek heeft echter al uitgewezen dat teams met een diverse samenstelling vaak onder de verwachtingen presteren. Managers zullen dan ook anders moeten leren denken om dergelijke teams optimaal te laten functioneren.” (MH)

Meer