Diversiteit blijkt vaak een slogan zonder inhoud

In vele bedrijven blijft het concept van diversiteit louter een theorie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten HR Lounge en Astar-Fanshawe bij meer dan tweehonderd Britse ondernemingen. Aangevoerd wordt dat personeelsdiensten bij hun inspanningen om een grotere diversiteit in het personeelsbestand vaak onvoldoende ondersteuning genieten van de topkaders. De onderzoekers stelden vast dat slechts 12 procent van de ondervraagde personeelsverantwoordelijken aangaf dat diversiteit en inclusie een topprioriteit vormen voor hun organisatie, terwijl amper 19 procent getuigde dat deze concepten een wezenlijk onderdeel van de bedrijfscultuur uitmaken.

“Diversiteit blijkt in vele bedrijven niet meer dan een slogan zonder inhoud te zijn,” voert Angela O’Connor, chief executive van The HR Lounge, aan. “Om daadwerkelijk diversiteit en inclusie te kunnen realiseren, hebben personeelsverantwoordelijken de actieve steun van het topmanagement nodig. Dat blijkt echter vaak te ontbreken, waardoor verantwoordelijken voor human resources vaak voor een onmogelijke strijd staan om van diversiteit binnen de onderneming een cultuur te maken. Zonder de steun van het topmanagement dreigt diversiteit uit de prioriteiten van de onderneming te verdwijnen. Diversiteit blijft al te vaak een oefening die nooit verder op de werkvloer wordt doorgetrokken.”

“Diversiteit en inclusie mogen geen geïsoleerd thema zijn, maar moeten centraal staan in de werking van de organisatie,” merkt O’Connor op. “Verantwoordelijken voor human resources moeten het management duidelijk maken en overtuigen dat diversiteit geen randgebeuren is, maar een basis vormt voor succesvol ondernemen.” De onderzoekers stelden vast dat diversteit weliswaar bij 95 procent van de bedrijven een onderdeel vormt van het wervingsbeleid, maar slechts 28 procent van de ondernemingen trekt dat principe ook verder door tot het directiekader. Slechts 4,5 procent van de ondervraagden gaf toe dat het management de diversiteit van het klantenbestand weerspiegelt. (MH)

Meer