Dit zijn de 7 beroepen waarvoor men globaal het moeilijkst personeel vindt

Wereldwijd geeft gemiddeld 36 procent van de werkgevers toe moeilijkheden te ondervinden om een reeks openstaande functies in te vullen, maar in een aantal landen blijkt het probleem nog veel acuter te zijn. Dat is de conclusie van een rapport van het wervingsbedrijf Manpower op basis van een enquête bij 37.000 werkgevers.

Vastgesteld werd onder meer dat in Peru, India, Argentinië, Brazilië en Turkije meer dan 60 procent van de werkgevers gewag maakt van vacature-problemen. In Japan loopt dat cijfer zelfs op tot ongeveer 80 procent. Anderzijds blijken er in Ierland, Spanje en Nederland geen problemen te zijn om openstaande betrekkingen in te vullen.

Wereldwijd blijkt er volgens Manpower vooral een tekort te zijn aan opgeleide handarbeiders, zoals elektriciens of lassers. Maar ook werd een grote behoefte geregistreerd naar andere specialisaties zoals technici, vertegenwoordigers en verkoopsverantwoordelijken.

De globale lijst van moeilijk te vinden personeel ziet er volgens Manpower als volgt uit:

  1. Opgeleide vaklui (electriciens, lassers,…) 
  2. Ingenieurs
  3. Technici
  4. Handelsvertegenwoordigers
  5. Boekhouders en Financiële specialisten
  6. Management/ Executives
  7. Verkopers

In de Verenigde Staten is er naast een zoektocht naar gespecialiseerde handarbeiders ook een grote vraag naar horecapersoneel en vertegenwoordigers. In India daarentegen wordt ook koortsachtig gezocht naar boekhouders, financiële specialisten en informatici, terwijl in Japan tevens een belangrijk tekort blijkt aan ingenieurs, vertegenwoordigers en managers.

Opmerkelijk is dat jarenlang wereldwijd vooral naar informatici werd gezocht, maar die functie nu op de internationale lijst met knelpuntberoepen is teruggezakt tot een achtste plaats. Verplegend personeel, dat lange tijd een tweede plaats innam, is dit jaar in de Verenigde Staten teruggevallen tot een tiende plek en is wereldwijd zelfs niet meer opgenomen in de lijst met knelpuntberoepen.

Consulent Mercer merkt anderzijds op dat ook in de sector van olie en gas een tekort aan medewerkers dreigt, te wijten aan een golf van pensioenen en de noodzaak om nieuwe technische vaardigheden in te vullen. In Hongkong zou bovendien een grote strijd worden geleverd voor obers. (mah)

Meer