Dieselwagens mogen Brussel niet meer binnen vanaf 2030

Het Brussels Gewest kondigt een stapsgewijs verbod op diesel- en benzinewagens aan. Vanaf 2030 mogen dieselwagens de hoofdstedelijke regio niet meer binnen en vanaf 2035 worden ook benzinewagens verbannen.

Waarom is dit belangrijk?

Door diesel- en benzinewagens vaarwel te zwaaien, trekt het Brussels Gewest voluit de kaart van elektrische wagens en openbaar vervoer. Alleen: de nodige infrastructuur is er momenteel niet.

“We stappen af van verbrandingsmotoren in Brussel: dieseluitstap in 2030 en benzine-uitstap in 2035!”, zo twittert Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). Het gaat om de verdere uitwerking van de bestaande lage-emissiezone (LEZ), waarvoor de Brusselse regering een tijdsschema tot 2035 heeft gemaakt.

“De gezondheid van de Brusselaars beschermen”: dat is de hoofdmotivatie van de Brusselse regering. Sinds de invoering van de LEZ in 2018 blijkt luchtkwaliteit in en rond de hoofdstad te verbeteren, met minder uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof afkomstig van vervoer.

“Zoals Londen en Parijs.” De Brusselse regering wijst erop dat ze niet alleen staan. “Deze beslissing sluit aan bij de doelstelling die Europese steden zoals Amsterdam, Parijs, Londen of Oslo onderschrijven om de uitfasering van voertuigen met een verbrandingsmotor geleidelijk aan te bewerkstelligen.” Al zullen critici zeggen dat het tijdsschema allesbehalve geleidelijk is.

Dieselwagens verboden vanaf 2030. Vanaf 2030 worden dieselvoertuigen, ook de hybride, volledig gebannen uit het Brussels Gewest. Maar ook in de jaren daarvoor worden de regels al verstrengd. Vanaf 2025 zijn enkel nog dieselvoertuigen met een Euro 6-motor of recenter toegelaten en vanaf 2028 wordt dat nog verder beperkt tot de Euro 6d-motoren.

Benzinewagens verboden vanaf 2035. Ook voor benzinewagens is een stappenplan beslist:

  • vanaf 2025: minstens aan de Euro 3-norm voldoen
  • vanaf 2028: de strengere Euro 4-norm wordt het minimum
  • vanaf 2030: de nog strengere Euro 6d-norm is vereist
  • vanaf 2035: geen benzinewagens meer toegelaten

Ook scooters en motoren op diesel in de ban. Het Brussels Gewest breidt de lage-emissiezone ook uit naar andere types voertuigen. Voor scooters en motoren zijn er grote gevolgen, zo blijkt uit onderstaand vrijgegeven schema. Zo mogen motoren op diesel het Brusselse Gewest al vanaf 2025 niet meer binnen. Moto’s op benzine worden, net als de wagens, vanaf 2035 geweerd. Vrachtwagens en bussen krijgen meer tijd, omdat er volgens de transportsector voor die voertuigtypes minder elektrische of andere ecologische alternatieven op de markt zouden komen.

bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dringend gezocht: laadpalen. Een overgang van auto’s met verbrandingsmotoren naar elektrische wagen kan natuurlijk alleen maar vlot verlopen als er voldoende oplaadinfrastructuur voorhanden is. In vergelijking met pakweg Amsterdam heeft Brussel op dat vlak nog een hele weg te gaan. De Brusselse regering van minister-president Rudi Vervoort (PS) streeft ernaar om tegen 2035 22.000 publiek toegankelijke laadpunten te realiseren.

En nog veel andere hindernissen. Vervoort kondigde bijkomende begeleidende maatregelen en steunprogramma’s aan voor kwetsbare bevolkingsgroepen en kmo’s om vlot de transitie naar e-mobiliteit en een intenser gebruik van het openbaar vervoer te maken.

  • De vraag is of alle Brusselse gezinnen en bedrijven zelfs met die steun wel voldoende financiële middelen hebben om een elektrisch voertuig te kopen.
  • Het openbaar vervoer is uiteraard ook een alternatief, maar de coronacrisis leidde net tot een herontdekking van de individuele auto als corona proof vervoersmiddel.
  • En dan is er de impact op de duizenden pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië. Hoewel het om een Brusselse maatregel gaat, worden ook zij gedwongen om bij hun volgende autokeuze rekening te houden met de aankomende regels in Brussel.

Uiteenlopende reacties. “In plaats van te klagen over de impact op Vlaamse en Waalse pendelaars naar Brussel, zouden beide regio’s beter hun eigen huiswerk maken”, vindt Greenpeace. “Door diesel- en benzinewagens te bannen, riskeert Brussel een eiland te worden in de nieuwe energiemix en de mobiliteit van duizenden Brusselaars en pendelaars te ontnemen. Automobilisten willen de vrijheid om te kunnen kiezen tussen benzine, diesel, hybride of elektrisch”, reageert de Petroleumfederatie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20