Diensters met rode outfit krijgen hoogste fooi

Vrouwelijk restaurantpersoneel draagt het best rode kleuren. Mannelijke restaurantbezoekers blijken immers bereid te zijn een grotere fooi te geven aan diensters in rode kledij. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek in opdracht van de International Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education. De onderzoekers stelden vast dat de fooien van mannelijke restaurantbezoekers voor diensters in een rode kledij tussen 14,6 procent en 26,1 procent hoger liggen dan het gemiddelde.

De kleur van de kledij bleek daarentegen geen enkele invloed te hebben op het fooigedrag van vrouwelijke klanten. De onderzoekers Nicolas Guéguen en Céline Jacob menen dat het fenomeen verklaard kan worden door eerder onderzoek, waaruit zou gebleken zijn dat rood de fysieke en seksuele aantrekkelijkheid van vrouwen verhoogt. Guéguen en Jacob stelden ook vast dat mannelijke restaurantbezoekers in het algemeen hogere fooien geven dan vrouwelijke klanten. 

“Het dragen van rode kledij kan vrouwelijke diensters een belangrijk financieel voordeel opleveren,” voeren Guéguen en Jacob, onderzoekers aan de Université de Bretagne-Sud, aan. “In vele landen hangt het inkomen van het restaurantpersoneel immers grotendeels af van de fooien die door de klanten worden gegeven.” Eerder onderzoek toonde al aan dat blonde diensters 8 procent meer fooi krijgen dan hun collega’s met een andere haarkleur. (MH)

Meer