Detroit metropool van stedelijke landbouw

De Amerikaanse stad Detroit, pionier en hoofdstad van de moderne autoproductie, wil zich ontwikkelen tot een metropool voor stedelijke landbouw. De stad heeft daar volgens insiders de ideale structuur voor. Er zijn immers grote oppervlakten braakliggende terreinen. Het bedrijf Hantz Farms overlegt op dit ogenblik met de overheid om op verlaten congresterreinen een demonstratieboerderij van 16,2 hectaren aan te leggen. John Hantz, topman van een financiële dienstverlener in Detroit, belooft om 30 miljoen dollar te investeren in het project, dat voor werkgelegenheid zou moeten zorgen, de bevolking zou moeten voorzien van verse voedingsproducten en van Detroit een wereldleider zou moeten maken op het gebied van stedelijke landbouw. Hantz Farms wil de grootste stedelijk landbouwbedrijf van de wereld oprichten.

“In vele Amerikaanse steden is er interesse voor de stedelijke landbouw, maar nergens zijn er meer mogelijkheden dan in Detroit,” merkt Michael Score, voorzitter van Hantz Farms, op tegenover het persbureau Associated Press. “Geen enkele andere stad is voorbereid op een grootschalige stedelijke agricultuur. In Detroit ligt de grondprijs bijzonder laag en vele terreinen liggen braak, terwijl een grote groep inwoners wanhopig op zoek is naar een baan. Het aantal stadstuinen heeft er de jongste jaren een enorme explosie gekend en op dit ogenblik wordt gewerkt aan een wettelijk kader, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een commerciële stedelijke agricultuur.” Indien het proefproject een succes wordt, wil Hantz Farms het initiatief uitbreiden naar andere delen van de stad. Gemikt wordt vooral op fruit, groenten en tuinplanten. Een aantal community-boeren verzet zich echter tegen de plannen omdat een commercieel initiatief niet in het belang van de bevolking van Detroit zou zijn.

Voorstanders merken echter op dat deze landbouw-activiteiten ook een rem zouden kunnen vormen op het illegaal storten van afval. Ook de organisatie Self-Help Addiction Rehabilitation, die met drugsverslaafden werkt, koestert plannen voor een grootschaliger tuinbouwproject in Detroit. De populatie van Detroit neemt al verscheidene decennia af. Daardoor zou de stad op dit ogenblik 10.400 hectaren braakliggende terreinen tellen. Dat is bijna even groot als de volledige oppervlakte van San Francisco. New York, dat twee keer zo groot is als Detroit, heeft slechts 4.400 hectaren braakliggende terreinen. In vele buurten in Detroit zijn op die verlaten terreinen stadstuinen gecreëerd. Dat gaat van kleine groentetuintjes tot kleine boerderijen met varkens en geiten. Landbouw was in Detroit een belangrijke economische activiteit, tot de verstedelijking in het begin van de twintigste eeuw de akkers naar het omliggende platteland dreef. (MH)

Meer