Demografisch keerpunt: India heeft volgend jaar meer inwoners dan China

Volgend jaar laat de aarde op demografisch vlak een opmerkelijke keerpunt optekenen. China zal dan in aantallen niet langer meer de grootste bevolking van de wereld hebben. Het land zal in de loop van volgend jaar door India worden ingehaald. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties, waaruit blijkt dat beide Aziatische landen volgend jaar een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen zullen tellen.

In India kent de populatie echter een snellere uitbreiding dan in China, waar de bevolkingsaangroei volgens de Verenigde Naties het voorbije jaar tot het laagste niveau sinds de jaren zestig van de voorbije eeuw is teruggevallen.

Bevolkingsaangroei

In het begin van de jaren negentig telde China ruim 1,14 miljard inwoners. India stond toen op een tweede plaats met een bevolking van 861 miljoen mensen, gevolgd door de Verenigde Staten (246 miljoen), Indonesië (181 miljoen) en Brazilië (149 miljoen). De top tien bestond verder uit de Russische Federatie, Japan, Pakistan, Bangladesh en Nigeria.

Momenteel staat China nog altijd bovenaan de rangschikking met bijna 1,43 miljard inwoners, gevolgd door India met een bevolking van meer dan 1,41 miljard mensen. De Verenigde Staten (337 miljoen) en Indonesië (275 miljoen) behouden eveneens hun positie, maar de vijfde plaats wordt nu ingenomen door Pakistan. Daarna volgen Nigeria, Brazilië, Bangladesh, de Russische Federatie en Mexico.

In de loop van volgend jaar zal India echter de eerste plaats opeisen. Tegen het midden van deze eeuw zal de Indiase populatie verder tot bijna 1,67 miljard inwoners zijn uitgegroeid. China zal met bijna 1,32 miljard inwoners naar de tweede plaats terugzakken.

De rest van de top vijf zal bestaan uit de Verenigde Staten (375 miljoen), Nigeria (375 miljoen) en Pakistan (366 miljoen). Daarna volgen Indonesië, Brazilië, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië en Bangladesh.

De Verenigde Naties waarschuwen echter dat een hoge vruchtbaarheidsgraad een bedreiging voor de economische groei kan vormen. Inmiddels heeft de Indiase regering ook een aantal maatregelen geïntroduceerd om de bevolkingsaangroei af te remmen.

In China werd veertig jaar geleden een geboortebeperking ingevoerd, waarbij gezinnen nog slechts een kind mochten hebben. Die maatregel heeft het Chinese geboortecijfer sterk doen dalen, maar is inmiddels wel mee verantwoordelijk voor de vergrijzing van de Chinese maatschappij. De bevolkingsaangroei in India zou wel in belangrijke mate te danken zijn aan de daling van de kindersterfte.

Levensverwachting

Het rapport van de Verenigde Naties merkt nog op dat de wereld tegen het einde van dit jaar de grens van 8 miljard inwoners zal overschrijden. Tegen eind dit decennium zou een verdere groei tot 8,5 miljard mensen worden opgetekend.

Midden deze eeuw zou er vervolgens sprake zijn van 9,8 miljard aardebewoners. Bij het begin van de volgende eeuw zouden volgens de huidige ramingen op de planeet 10,4 miljard mensen wonen.

Wel wordt opgemerkt dat de groei van de wereldbevolking tot het laagste niveau sinds het midden van de voorbije eeuw is teruggevallen. Begin dit decennium was de aangroei tot minder dan 1 procent teruggevallen.

Vorig jaar werden wereldwijd per vrouw nog 2,3 geboortes geteld, tegenover ongeveer 5 borelingen in het midden van de voorbije eeuw. Tegen het midden van deze eeuw wordt een verdere daling tot 2,1 geboortes voorspeld.

De wereldbevolking had vorig jaar nog een levensverwachting van 71 jaar. Drie jaar geleden was er echter nog sprake van 72,8 jaar. Die achteruitgang moet volgens de onderzoekers aan de uitbraak van de coronapandemie worden toegeschreven.

(ns)

Meer