De snelst groeiende economie ter wereld? India, noch China …

Het Afrikaanse land Ghana wordt dit op het gebied van economische groei dit jaar één van de wereldwijde lijstaanvoerders. Het land kan immers rekenen op een groei tussen 8,3 procent en 8,9 procent. Dat blijkt uit ramingen van de World Bank, de African Development Bank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Brookings Institution.

“In de jaren tachtig van de voorbije eeuw werd Ghana nog met een grote crisis geconfronteerd,” aldus de Amerikaanse krant New York Times. “Na een aantal militaire staatsgrepen werd het land onder meer geconfronteerd met een zware hongersnood.”

Olievondsten

“De voorbije kwarteeuw konden er echter vreedzame verkiezingen worden gehouden en ook de economische vooruitzichten van het land kenden een decennium geleden een gunstige ontwikkeling door de ontdekking van grote offshore olievelden. Door de heropleving van de petroleumsector kan het land dan ook op een sterke economische groei rekenen. Daarnaast profiteert Ghana tevens van een succesvolle cacaoproductie.”

Volgens de ramingen zou Ghana dit jaar zelfs een snellere groei kennen dan India, dat nochtans op de prestaties van een sterke technologiesector kan rekenen. Bovendien zou Ghana ook beter presteren dan Ethiopië, dankzij positieve ontwikkelingen in de landbouwproductie en de export van koffie het voorbije decennium één van de snelst groeiende Afrikaanse economieën.

Alleen Bhutan en Libië zouden nog een hoger groeipercentage kunnen melden. “Bhutan heeft echter slechts een minuscule economie,” aldus de krant. “In Libië was de economie anderzijds door de oorlogen de voorbije jaren nagenoeg volledig ingestort.”

Er wordt wel gewaarschuwd dat het land een overdreven afhankelijkheid van een beperkt aantal producten te vermijden. Bovendien wordt erop gewezen dat de ontginning van petroleum en mineralen al snel aanleiding tot corruptie en fraude kan geven, zoals in een aantal andere landen is bewezen.

De Ghanese president Nana Akufo-Addo, die twee jaar geleden werd verkozen, heeft aangekondigd die adviezen te zullen volgen. Hij heeft daarbij aangegeven de inkomsten uit de oliesector te zullen investeren in onderwijs, landbouw en industrie, zodat het land zijn economie zou kunnen diversifiëren. Voorlopig worden die plannen nog wel afgeremd door een besparingspolitiek.

Werkloosheid

Na de belangrijke olievondsten werd Ghana immers geconfronteerd met een periode van overbestedingen. De instorting van de oliemarkt brachten het land, dat door de investeringen een hoge schuldenlast had opgebouwd, opnieuw in problemen. Daarom moest opnieuw worden bespaard, wat onder meer de verdere ontwikkeling van de financiële sector en de gezondheidszorg heeft geblokkeerd.

Wel wordt opgemerkt dat Ghana op dit ogenblik budgettair relatief gezond is. Toch wordt aangevoerd dat het land nog altijd moet bewijzen in staat te zijn om de inkomsten uit zijn petroleumsector om te zetten in een kwalitatieve tewerkstellingen en een duurzame groei.

Vooral tewerkstelling blijft een probleem. In de Sub-Sahara wordt een gemiddelde werkloosheid van 7,4 procent opgetekend. In Ghana was er vorig jaar sprake van een werkloosheidsniveau van 5,8 procent, maar zeven jaar geleden bedroeg dat cijfer slechts 4 procent. Onder de Ghanese jongeren is de werkloosheid zelfs opgelopen tot 11,5 procent.

Meer