Het einde van chocolade?

De wereld stevent af op een chocolade-deficit. Dat is de waarschuwing van een rapport van Doug Hawkins, onderzoeker bij consulent Hardman Agribusiness.

Hawkins merkt daarbij op dat de vraag naar chocolade naar nieuwe pieken stijgt naarmate ook steeds meer consumenten in de opkomende markten zich de aankoop van het product kunnen veroorloven. Tegelijkertijd staat de productie echter onder druk van minderwaardige oogstmethodes, waardoor de teelt uiteindelijk volgens Hawkins niet meer voldoende zal zijn om de vraag te beantwoorden. “Een westerse consument eet gemiddeld 286 chocoladerepen per jaar,” aldus Doug Hawkins. “In België ligt die consumptie zelfs nog opmerkelijk hoger. Om 286 repen te kunnen vervaardigen moeten tien bomen worden geplant.”

Verouderde productiemethodes

“Sinds de jaren negentig hebben meer dan één miljard consumenten uit China, Indonesië, India, Brazilië en de gewezen Sovjet-Unie de cacao-markt vervoegd. Ondanks die toegenomen vraag, heeft de productie niet dezelfde groei gekend, zodat de cacao-reserves steeds kleiner worden.” “Eén van de problemen is echter dat de productie-methodes al honderden jaren nagenoeg onveranderd zijn gebleven,” zegt Hawkins. “Andere teelten hebben een grote technologische ontwikkeling gekend, maar op de cacao-markt is 90 procent van de productie nog altijd afkomstig van kleine boeren die met weinig efficiënte middelen en minderwaardige planten moeten werken.” De volgende periode moet volgens Hawkins een deficit van ongeveer 100.000 ton per jaar worden verwacht. Hoop komt volgens hem echter vooral uit Zuid-Amerika, waar modernere productiemethodes worden uitgetest. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20