De partij ‘Blanco’ kan straks opkomen in alle 11 kieskringen van het land

De opmerkelijke partij ‘Blanco’ komt op uw stembrief: de nodige handtekeningen zijn gehaald. De partij heeft slechts 1 programmapunt.

  • ‘Blanco’ trekt naar de verkiezingen met slechts één programmapunt: het aantal blanco stemmen moet ook daadwerkelijk worden omgezet in lege stoelen in het parlement. Mochten er leden van Blanco verkozen worden, zullen ze zich onthouden bij elk ander wetsvoorstel.
  • Het idee spreekt toch een aantal mensen aan, ook in de Kamer. Want de partij haalde de drie benodigde handtekeningen van Kamerleden om op te kunnen komen. Blanco vond steun bij Kristof Calvo (Groen), Barbara Creemers (Groen) en Nathalie Dewulf (Vlaams Belang). Niet toevallig zijn dat alle drie politici die na de verkiezingen niet meer op zullen komen voor hun partij. Ze hebben dus weinig te verliezen.
  • Calvo stipt in De Standaard aan waarom hij Blanco wil steunen: “De moeite doen om te gaan stemmen en aan te geven dat je je niet herkent in het bestaande aanbod, is een valabele politieke keuze, die niet zomaar de dag na de verkiezingen mag vergeten worden.”
  • Veel kans dat de partij de kiesdrempel haalt, is er niet. Het vertrouwen in het eigen kunnen is echter groot. Uit De Stemming van De Standaard en VRT blijkt immers dat 34 procent van de kiezers zich niet vertegenwoordigd voelt door een politieke partij, en daar trekt Blanco zich aan op. Maar de kans dat die 34 procent zich zal vertalen naar stemmen voor de partij, lijkt miniem.
  • Overigens zijn die ‘lege stoelen’ allerminst letterlijk te nemen. Het zijn eerder ‘doofstomme’ stoelen. Want eventuele gekozenen van Blanco gaan wel degelijk zetelen en loon opstrijken. 
  • Meer zelfs: ze beloven plechtig altijd aanwezig te zullen zijn, “in tegenstelling tot de vele politici die het vaak niet de moeite vinden om op te dagen voor commissies of plenaire vergaderingen”. Maar daarbij mogen ze dus niet tussenkomen en standpunten formuleren, laat staan meestemmen over iets. Vijf jaar lang dus.
Meer