De magische formule voor de jobhopper bestaat… Wanneer is het tijd voor een volgende stap in de carrière?

Werknemers die elke twee jaar naar een nieuwe werkgever overstappen, zullen over hun hele carrière een salaris opbouwen dat het dubbele bedraagt van het loon van collega’s die gedurende langere tijd bij dezelfde onderneming blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het magazine Forbes.

Er wordt op gewezen dat het salaris slechts met 1 procent per jaar stijgt, terwijl een nieuwe baan een loonsverhoging tussen 10 procent en 20 procent kan opleveren en ook nog eens vaak toegang biedt tot een promotie die bij de vroegere werkgever onbereikbaar was. De loonbevriezing die bij vele bedrijven is geïntroduceerd, werkt volgens Forbes vooral in het nadeel van de trouwe werknemer.“Rekruteerders worden herhaaldelijk geconfronteerd met een curriculum-vitae dat een hele reeks betrekkingen op een relatief korte periode vermeldt,” getuigt Bethany Devine, wervingsconsulent in Silicon Valley, tegenover Forbes. “Vaak moet daarbij worden vastgesteld dat een frequent jobhoppen gekoppeld kan worden aan hogere looneisen.”

“Trouwe werknemers worden geconfronteerd met een basissalaris dat jaarlijks slechts met een klein percentage wordt opgevoerd. Collega’s die naar een nieuwe functie uitkijken, kunnen daarentegen vaak een hoger salaris afdwingen om daadwerkelijk de overstap naar de nieuwe betrekking te maken. Bedrijven die concurreren rond talent, tonen zich vaak bereid om op de hogere looneisen in te gaan.”“Hetzelfde geldt ook voor promoties,” stipt Bethany Devine nog aan. “Dikwijls hebben bedrijven voor promoties een wachtlijst. Dat kan de ontwikkeling van de werknemer gevoelig afremmen. Collega’s die naar een andere werkgever overstappen en over de gepaste vaardigheden beschikken, krijgen daarentegen vaak een onmiddellijke toegang tot een promotie.”

Een aantal bedrijfsleiders geven ook zelf toe dat veel ondernemingen bereid zijn om extra te betalen voor het aantrekken van extern talent omdat ze organisatorisch niet sterk genoeg blijken om zelf intern een snelle ontwikkeling van talent te kunnen garanderen en ondersteunen.Christine Mueller, president van het wervingsbedrijf TechniSearch Recruiters, waarschuwt echter dat een aantal bedrijven niet geïnteresseerd is in kandidaten die de voorbije tien jaar, om welke reden dan ook, meer dan drie werkgevers hebben gehad.

Om een maximum salaris te garanderen, zou de werknemer volgens Mueller daarentegen wel elke drie tot vier jaar een andere baan moeten opnemen. Er moet volgens haar dan ook gezocht worden naar een evenwicht waarbij het streven naar een maximale financiële beloning geen bedreiging vormt voor de kansen op tewerkstelling. (mah)

Meer