De kunst van het loslaten

Ondernemers en succesvolle zakenlui hebben vaak veel moeite om dingen los te laten. Maar weten wanneer je ‘nee’ moet zeggen is soms belangrijker dan een ‘nee’ in een ‘ja’ veranderen.

Tony Schwartz is de CEO van The Energy Project en schreef het boek Be Excellent at Anything. Zijn advies op de Harvard Business Review om projecten los te laten lijkt op het eerste zicht in te gaan tegen zijn ijzersterke wil en doorzettingsvermogen.

Hard doorzetten om een ‘nee’ in een ‘ja’ te veranderen kan resultaten opleveren, al blijkt daarna vaak dat dit resultaat niet in verhouding staat tot de energie die je eraan kwijt bent. Kansen weigeren is moeilijk, maar niet elke kans houdt steek.

Een ‘nee’ aanvaarden en minder belangrijke klanten loslaten maakt tijd en energie vrij voor andere projecten. Om de kunst van het loslaten te leren beheersen, ontwikkelde Schwartz de volgende korte vragenlijst:

  1. Zegt mijn buikgevoel me dat dit project weinig zal opbrengen?

  2. Hoe belangrijk zal ik dit project of deze klant binnen zes maanden vinden?

  3. Hoe belangrijk zal ik dit project of deze klant  binnen twee jaar vinden?

  4. Bestaat er een betere en productievere manier waarop ik mijn tijd en energie nu kan besteden?

Als je antwoord ‘ja’ is op vraag 1 en vraag 4, en ‘niet erg belangrijk’ op vraag 2 en vraag 3, is het tijd om los te laten.

Meer