De kracht van negatief denken


  • Een lange traditie. Negatief denken grijpt terug naar het antieke, stoïsche perspectief. Volgens de stoïcijnen was het niet de wereld zelf, maar je waangedachten over de wereld die je ongelukkig maken. Het antwoord volgens hen was ‘premeditatie’ – alles wat mogelijk verkeerd kan gaan bewust en zorgvuldig visualiseren, wat je voorbereidt op schokken die uiteindelijk minder erg zijn dan verwacht.

  • Ongegronde angsten. Het probleem met op het beste te hopen en jezelf te vertellen dat alles wel goed komt, is dat het de gedachte versterkt dat een minder goede afloop rampzalig zou zijn en wel degelijk mogelijk is. Meestal zijn je angsten voor een dergelijke catastrofale afloop in de praktijk nochtans totaal ongegrond.

  • De paradox van positief denken. Een bepaalde angst of andere negatieve emotie proberen onderdrukken via positieve gedachten brengt zeer vaak net het tegenovergestelde effect teweeg. De reden is dat je je hersenen niet kan tegenhouden om tegenargumenten te bedenken voor je positieve mantra’s.

  • Vooruitgang in plaats van verwezenlijking. Onderzoek toont aan dat ambitieuze doelstellingen demotiverend kunnen werken en onethisch gedrag kunnen stimuleren. Veel beter is om op vooruitgang te focussen in plaats van op grote verwezenlijkingen. Leg jezelf bijvoorbeeld niet op om een toproman te schrijven, maar concentreer je op het afwerken van één bladzijde per dag.

  • Wie nog niet overtuigd is kan deze snelle techniek gebruiken. Stel jezelf deze vraag: ‘Heb ik op dit ogenblik een probleem?’ Dit is een zeer krachtige vraag om de eenvoudige reden dat het antwoord bijna altijd ‘neen’ zal zijn. Onze problemen zijn bijna altij zaken die er aan zitten te komen of die zich in het verleden hebben voorgedaan.

( Via Oliver Burkeman, auteur van ‘The Antidote: Happiness for People Who Can’t Stand Positive Thinking’ )

Meer