De globale elites zitten weer samen in Davos? Heeft dat nog zin?

Het World Economic Forum (WEF) wordt geconfronteerd met een achtergrond die weinig positieve signalen biedt. Dat zeggen de journalisten Paul Wiseman en Jamey Keaten in een commentaar op de jongste editie van het evenement in Davos voor het persbureau Associated Press (AP). De filosofie die door het World Economic Forum wordt weerspiegeld en waarin een streven naar sterkere commerciële en economische banden wordt vertolkt, staat volgens de columnisten duidelijk onder druk, terwijl ze benadrukken dat bovendien ook de economische vooruitzichten weinig optimisme lijken toe te laten.

“Groot-Brittannië zit in een chaotische scheidingsprocedure verwikkeld met de Europese Unie, terwijl de Verenigde Staten aan vriend en vijand handelssancties opleggen,” zeggen Wiseman en Keaten. “In Frankrijk ziet president Emmanuel Macron zijn populariteit steeds verder afkalven. Over heel Europa moet een verdere opkomst van nationalistische politieke bewegingen worden opgemerkt. De vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei worden verder naar beneden bijgesteld.”

Michael Hewson, hoofdeconoom bij CMC Markets, wijst er daarbij op dat het World Economic Forum na de financiële crisis van tien jaar geleden slechts weinig vooruitgang lijkt te hebben kunnen stimuleren.

Globalisering

“Het grootste deel van de afgelopen kwarteeuw heeft het wereldbeeld dat door het World Economic Forum – met vrije wereldhandel en nauwere banden tussen landen – wordt gesymboliseerd, de overhand gehad,” aldus Wiseman en Keaten. “Toen kwam een reactie van Amerikanen en Europeanen die hun tewerkstelling bedreigd wisten door de concurrentie uit lageloonlanden zoals China en zich vervreemd voelden door inkomensongelijkheid en immigratie.”

Paul Sheard, onderzoeker bij het Mossavar-Rahmani Centre for Business and Government aan de Harvard University, wijst er daarbij op dat de winnaars van de globalisering lange tijd het laken naar zich toe leken te kunnen halen. Nu beginnen zich volgens Sheard daarentegen de verliezers te uiten.

“De textuur van de bijeenkomsten in Davos is altijd kwetsbaar geweest voor commentaar,” zeggen Wiseman en Keaten. “Miljardairs vliegen in brandstofverslindende privéjets naar Davos om de dreiging van de klimaatverandering te bespreken, terwijl rijke managers tussen cocktails en diners ongelijkheid bespreken.”

Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, benadrukte opnieuw de behoefte aan een grotere wereldwijde samenwerking en een mensgerichte benadering van technologie. “Globalisering heeft in de loop van de jaren miljoenen winnaars opgeleverd, maar heeft ook bepaalde mensen achtergelaten”, erkende Schwab. “Maar in het tijdperk van sociale media kan men het zich niet meer veroorloven om iemand achter te laten.” Hij voegde eraan toe dat het populisme zich voedt met de vrees voor een mogelijke economische neergang in veel delen van de wereld.

Centrale banken

Gabriel Sterne, hoofd van het wereldwijde macro-onderzoek bij Oxford Economics, voerde in een recent rapport aan dat de meeste grote economieën na de recessie eind vorig decennium dramatisch slechter presteerden dan werd verwacht. Hij wijst daarbij met een beschuldigende vinger naar een aantal centrale banken, die te traag zouden hebben gereageerd en zouden hebben nagelaten voldoende stimulansen aan te reiken.
Ook politici hadden volgens Sterne met belastingverlagingen en hogere overheidsuitgaven meer kunnen doen. “De grote instellingen hebben het laten afweten,” betoogt hij. “Het resultaat daarvan is een populistische terugslag.”
Sterne zegt zich bovendien zorgen te maken dat de populistische reactie een radicaal en ondoordacht beleid zou kunnen veroorzaken, wat tot een hogere inflatie zou kunnen leiden en de overheidstekorten verder zou kunnen doen oplopen. Bovendien waarschuwt hij voor verdere problemen.
“Het World Economic Forum concentreert zich op de doorbraak van de Vierde Industriële Revolutie, een reeks snelle ontwikkelingen in technologie en geneeskunde die naar verwachting de samenleving zullen veranderen,” voert hij aan. “Vooruitgang op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie zouden echter de werkgelegenheid verder kunnen bedreigen en de populistische opstand nog meer voeding kunnen verstrekken.”
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20