De donkerste kant van de chocolade-industrie

De chocolade-industrie wordt al langere tijd wegens een gebrek aan ethiek op de korrel genomen. De sector wordt onder meer gelinkt aan inbreuken tegen mensenrechten, terwijl ook het leefmilieu door zijn activiteiten ernstig in het gedrang wordt gebracht. Om een antwoord te bieden op een aantal kritieken heeft de Amerikaanse chocoladefabrikant Hershey zijn duurzame programma Cocoa for Good gelanceerd.

Het bedrijf heeft daarbij voor duurzame initiatieven tot het einde van het volgende decennium een budget van 500 miljoen dollar gereserveerd. Het Amerikaanse concern had zich drie jaar geleden ook al voor het Clinton Global Initiative geëngageerd.

West-Afrika

“Voor cacao wordt duurzaamheid steeds belangrijker,” benadrukt Jeff King, directeur duurzaamheid en sociale innovatie bij Hershey. “Het imago van de industrie wordt immers aangetast door berichten over armoede, uitbuiting en ontbossing.”

Het bedrijf wil zich met zijn actie op vier doelstellingen richten. Cocoa For Good wil immers een antwoord bieden op armoede en ondervoeding, werken aan een betere bescherming van jongeren en de verdediging van kwetsbare ecosystemen. Het programma wil duizenden boeren in cacao-regio’s bereiken, met een focus op West-Afrika, waar 70 procent van de wereldwijde oogsten is gesitueerd.

De productie van Hershey beantwoordde vorig jaar voor 75 procent aan de duurzame vereisten. Tegen het einde van dit decennium wil het concern een niveau van 100 procent bereiken.

Kostbare grondstof

De onderneming zegt ook in zijn voorraadketen een sterke focus op duurzaamheid te eisen. “Duurzaamheid vereist een collaboratieve aanpak van verschillende partijen om antwoorden te vinden voor de sociale, ecologische en economische uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd,” aldus Susanna Zhu, directeur aankopen bij Hershey.

Een dergelijke aanpak zal volgens Zhu uiteindelijk niet alleen ten goede komen aan de producenten en hun families en gemeenschappen, maar ook aan de consumenten en het bedrijfsleven.

De wereldwijde cacaoproductie is voor 95 procent in handen van kleine boeren. Cacao is voor de productieregio’s een bijzonder kostbare grondstof en vormt een cruciale pijler van het leven van de lokale gemeenschappen. De productie gaat echter vaak gepaard met mensenhandel, kinderarbeid en massale ontbossing.

Hershey wil ook investeren in innoverende teelten en productiemethodes, zodat de cacaoboeren op hun activiteiten grotere winstmarges zouden kunnen realiseren. In dat kader passen ook initiatieven om aan de lokale bevolking opleidingen en trainingen aan te bieden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20