De Croo over klimaatakkoord EU: ‘Dit kan Belgische jobs scheppen’

De 27 Europese leiders zijn het vrijdagochtend eens geraakt om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen tegen 2030. De scherpere ambitie moet de Europese Unie toelaten om in 2050 klimaatneutraal te worden.

De nieuwe collectieve doelstelling, die intern binnen de EU geldt, vervangt het oude richtcijfer, 40 procent minder uitstoot in 2030 tegenover het referentiejaar 1990.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil dat de Belgische zakenwereld in het offensief gaat: ‘De duurzaamheidsrevolutie is ook een technologische revolutie. Een ambitieus klimaatbeleid betekent economische kansen die we als België moeten grijpen.’

Jobs van de toekomst

‘Of het nu gaat om hernieuwbare energie, waterstoftechnologie of klimaatinnovatie. Dit is een unieke kans voor iedereen in ons land om technologisch mee voorop te lopen. Dit gaat om de jobs van de toekomst. Laten we dus niet te defensief denken’, is de oproep van de premier.

Voor België waren de principes van kosten-efficiëntie en flexibiliteit van belang in het Europese akkoord. Deze werden verankerd, zegt De Croo. Dat betekent onder meer dat de CO2-vermindering eerst zal gebeuren in sectoren en landen waar er nog veel marge voor verbetering is.

De Europese Commissie zal bij de verdere uitwerking en rekening houden met de specifieke, nationale situaties. In het voorjaar komt er een terugkoppeling naar de Europese Raad.

Lees ook:

Meer