De aangenomen “crypto-wet”: “een eerste stap om misbruik te beperken”

Een wetsvoorstel dat de controle op “virtuele valuta’s” vormgeeft, is vorige week door het Parlement aangenomen. Gezien de snelheid waarmee dat wetsvoorstel werd opgesteld en aangenomen (alles binnen de tijdspanne van een kleine maand) is het blijkbaar niet zo moeilijk om Bitcoin en zijn digitale neven te reguleren. Een snelle decryptie.

De wet is er met de snelheid van een transactie op het Lightning-netwerk doorgejaagd. Het wetsvoorstel dat op 20 december door de minister van Financiën werd ingediend en op 12 januari in de commissie werd goedgekeurd, is donderdag door de Kamer in stemming gebracht. 99 stemmen voor, 40 onthoudingen. Parlementaire meerderheid tegen Vlaamse oppositie (N-VA + VB).

De tekst moet alleen nog koninklijke instemming krijgen, worden afgekondigd en gepubliceerd voordat hij in werking treedt. Bepalingen die even vaag als streng zijn laten de cryptosector echter in onzekerheid. Om de bedoelingen van de federale regering op dit gebied te begrijpen, is het interessant te kijken naar de details die door de minister van Financiën zijn verstrekt.

Innovatie vs. misbruik

Tijdens de parlementaire debatten verklaarde Vincent Van Peteghem (CD&V) dat hij zich concentreerde op de mogelijke risico’s van misbruik in de context van het witwassen van geld. En dus op maatregelen om dergelijk misbruik tegen te gaan. “Deze wet is een eerste stap om de risico’s van misbruik van cryptomunten te beperken”, zei hij.

Van Peteghem heeft eerder aangegeven open te staan voor de innovatieve voordelen van blockchain. Hij verzekert dat hij voorstander is van een regelgevend kader dat de activiteit in innovatieve sectoren niet verhindert. Maar dat moet deze activiteit wel binnen de grenzen van de wet tegen het witwassen van geld houden. “Juist om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de innoverende techniek”, drong de minister van Financiën aan.

Verbod

Zoals het er nu voorstaat, bevat de eerste “Belgische cryptowet” maatregelen die misschien onbegrijpelijk zijn voor bepaalde spelers in dit opkomende grenzeloze ecosysteem. Zo is in de wet opgenomen dat vennootschappen die zich in België met cryptohandel bezighouden, maar vanuit derde landen opereren (buiten de EU), zich in ons land moeten registreren. De wet bevat ook een volledig verbod voor bedrijven uit derde landen die crypto-automaten in België exploiteren of willen opzetten.

“Als we zo’n verkoopautomaat als vaste inrichting beschouwen, moet het dus worden geregistreerd, om de controle op de wet tegen witwassen van geld mogelijk te maken. Gezien het grensoverschrijdende karakter van de transacties, concentreert de wet zich op de anti-witwasaspecten”, preciseerde minister Van Peteghem. Terloops gaf hij toe dat de regels voor consumentenbescherming op Europees niveau moeten worden vastgesteld, verwijzend naar de befaamde MiCA-verordening.

Aangezien de wet alleen voorziet in een procedure voor administratieve sancties in geval van overtreding van de registratievoorwaarden of de anti-witwaswet, zegt de minister van Financiën eigenlijk niet te voorzien in een algemene regulering van cryptomunten, maar wel in de bestrijding van illegale financiële activiteiten.

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.