Cruiserederijen doen nog altijd te weinig om leefmilieu te beschermen

Cruiserederijen doen nog altijd veel te weinig inspanningen om het leefmilieu, de gezondheid en het klimaat te beschermen. Dat is de boodschap van een rapport van de Duitse milieubeweging Naturschutzbund Deutschland (Nabu), gebaseerd op een analyse van de maatregelen die negentien rederijen wereldwijd hebben aangestipt om klimaatneutrale cruises te kunnen implementeren.

Rederij Hurtigruten Norway liet nog de beste scores optekenen, maar ook dat bedrijf behaalde slechts de helft van de punten. De eerste plaats van Hurtigruten toont volgens de onderzoekers echter ook dat een strikte wetgeving een belangrijke hefboom kan zijn om ecologische doelstellingen te bereiken.

Wel wordt opgemerkt dat drie Duitse maatschappijen – Aida, Hapag-Lloyd Cruises en TUI Cruises – in de top vijf zijn terug te vinden. “Deze groepen kunnen als pioniers, vooral bij de grote cruiseschepen, worden gerekend”, voeren de onderzoekers aan.

Beloftes

“Een aantal voorlopige projecten die naar een grotere klimaatvriendelijkheid streven, moeten door de cruiserederijen in de nabije toekomst op grotere schaal worden geïmplementeerd. De resultaten die momenteel worden genoteerd, dat de klimaatactie van de sector voorlopig grotendeels alleen tot verbale beloftes beperkt blijft. Er is tot nu weinig concreet uitgevoerd om de situatie te verbeteren.”

“De resultaten van het rapport tonen eens te meer aan dat de bescherming van het leefmilieu en het klimaat nog steeds niet de nodige prioriteit krijgt. Giftige zware stookolie – die echter goedkoop kan worden aangekocht – blijft de brandstof bij uitstek voor het grootste deel van de vloot.”

“Slechts enkele echt toekomstgerichte projecten zijn inmiddels tot in een fase van planning of uitvoering geraakt”, merkt Leif Miller, directeur van Nabu, op. “Dat is echter niet voldoende. Crisissen in de natuur en het klimaat hebben een acuut karakter.”

“Alleen bedrijven die vandaag van zware stookolie afstappen en van nulemissies de norm maken voor al hun nieuwe schepen, kunnen zich geloofwaardig als een milieubewuste partij profileren.”

“De meeste bedrijven hebben een klimaatstrategie en zetten zich in voor de Klimaatakkoorden van Parijs”, erkent Miller. “Inmiddels maken ook de eerste rederijen gebruik van moderne technologieën zoals batterijen en brandstofcellen, die in de toekomst klimaatneutrale operaties kunnen garanderen. Tot nu toe gebeurt dat echter alleen als een kleine ondersteuning van de traditionele verbrandingsmotor.”

“Inmiddels zijn al wel een aantal cruiseschepen aangepast om door methanol te kunnen worden aangedreven. Fossiele aandrijfsystemen blijven echter de norm. Bij alternatieven wordt bovendien vooral naar aardgas gekeken.”

Strikte regelgeving

Het feit dat Hurtigruten als meest milieuvriendelijke cruiserederij kan worden aangeduid, toont volgens de onderzoekers aan dat een strikte regelgeving de omschakeling naar emissieloze cruises kan helpen. Noorwegen hanteert immers al vijftien jaar strikte voorschriften voor de uitstoot van stikstofoxide. Bovendien zullen sommige fjorden in de toekomst alleen nog voor met emissievrije schepen toegankelijk zijn.

“Dit betekent dat over de hele linie strengere wetten nodig zijn om een ​​vergelijkbare ontwikkeling in de hele sector af te dwingen”, zegt Miller nog. “Het gaat onder meer om een ​​algemeen verbod op zware stookolie en een verplichting om walstroom te gebruiken.”

Daarnaast dienen quota voor de inzet van synthetische brandstoffen te worden ingevoerd. Tevens moeten op het gebied van energie-efficiëntie strengere voorwaarden worden opgelegd. Maar ook is het noodzakelijk dat op zee een aantal emissievrije en emissiearme gebieden zouden worden aangewezen.”

Een enquête van Nabu wees erop dat in Duitsland 76 procent van de bevolking eist dat cruiserederijen het gebruik van zware stookolie zouden stoppen. Op basis van die bevraging heeft Nabu naar een aantal rederijen een protestbrief gestuurd. Daarin wordt geëist dat aan het gebruik van de toxische brandstof onmiddellijk een einde zou worden gemaakt.

Meer