Coronacrisis houdt Belgische kredietnemers niet tegen om schulden op tijd terug te betalen

Uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat het aantal kredietnemers dat hun schulden niet op tijd kan terugbetalen voor het vijfde jaar op rij is afgenomen. Eind 2021 stonden 291 158 personen met 415 791 wanbetalingen geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP).

De coronacrisis heeft een stevige impact gehad op de kredietverlening in ons land. Door de pandemie hebben we opvallend minder leningen (consumentenkredieten en hypothecaire leningen) afgesloten, leren cijfers van de NBB.

De NBB heeft vorig jaar welgeteld 1 252 908 nieuwe kredieten geregistreerd. Dat is een stijging van 2,3 procent tegenover 2020. Ondanks die stijging is dat nog altijd 13,5 procent onder het gemiddelde van de drie laatste jaren voor de pandemie. In totaal stonden er eind vorig jaar 6,1 miljoen kredietnemers geregistreerd voor een totaal van 10,46 miljoen kredieten.

Aantal wanbetalingen blijft afnemen

Uit de cijfers van de toezichthouder blijkt ook dat het aantal wanbetalingen voor het vijfde jaar op rij is afgenomen. Eind 2021 stonden 291.158 personen met 415.791 wanbetalingen geregistreerd in de CKP Dat is een daling van respectievelijk 7,6 en 8,2 procent. Het aantal nieuwe betalingsachterstanden dat in de loop van het jaar werd geregistreerd, nam zelfs met 16,6 procent af.

De NBB merkt op dat die cijfers niet los gezien kunnen worden van de steunmaatregelen die de regering in 2020 heeft genomen om de economie in deze uitzonderlijke omstandigheden de broodnodige zuurstof te geven en zowel bedrijven als gezinnen zo goed mogelijk te beschermen. Zo was het mogelijk om (onder bepaalde voorwaarden) een betalingsuitstel te krijgen voor een lening. Veel kredietnemers hebben daar ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Zo werd voor ruim 145.000 hypothecaire kredieten een betalingsuitstel aan de CKP gemeld.

CKP raadplegen

“Dat deze maatregel belangrijk was voor veel consumenten en zijn nut heeft bewezen, blijkt uit het feit dat na het einde van het betalingsuitstel, de kredietnemer er tot op heden vaak in slaagt om de terugbetaling correct binnen de termijnen te doen”, merkt de NBB op in een persbericht. “Sinds juli 2021 hebben ook de laatste kredieten immers hun normale terugbetalingsmodaliteiten hernomen en toch werden er in de tweede jaarhelft 25 procent minder nieuwe wanbetalingen opgetekend dan in dezelfde periode van 2019, voor de COVID-19-crisis.”

Iedereen kan overigens de CKP vrij raadplegen. Kredietgevers hebben de Centrale bijvoorbeeld 14,2 miljoen keer geraadpleegd vorig jaar. “Op een gemiddelde werkdag zijn er al snel een kleine 30.000 raadplegingen”, aldus de NBB. “Ook heel wat particulieren zoeken informatie over zichzelf op. Vorig jaar deden 727 056 mensen dat.”

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.