Rechtszaak tegen Conner Roussseau (Vooruit) over Roma-uitspraken wordt onontvankelijk verklaard

Voormalig Vooruit-voorzitter Conner Rousseau hoeft zich niet nogmaals te verantwoorden voor zijn racistische uitspraken bij de rechtbank. Een dagvaarding van de vzw Kham werd onontvankelijk verklaard.

Wat voorafging: Nadat Rousseau door de rechtbank een bemiddelingstraject volgde voor zijn racistische uitlatingen tegenover de Roma-gemeenschap, vond de Brusselse vzw Kham dat onvoldoende. De organisatie nam het Rousseau kwalijk dat hij niet met hen in dialoog zou zijn gegaan. Daardoor was het bemiddelingstraject niet succesvol, beargumenteerde advocaat Abderrahim Lahlali. Vzw Kham dagvaardde daarop Rousseau.

In het nieuws: De rechtbank van Dendermonde veegt de argumentatie van Lahlali van tafel.

  • “De rechtbank stelt vast dat Kham vzw geen blijk geeft van een rechtstreeks en individueel belang, en dus geen persoonlijk of rechtstreeks belanghebbende is in deze zaak”, luidt het oordeel. “De uitspraken waren niet gericht tegen de vzw als rechtspersoon”, redeneert de rechter, waardoor de hele dagvaarding dus onontvankelijk is.
  • Lahlali stelt die redenatie in vraag. “Als onze dagvaarding onontvankelijk verklaard wordt, waarom worden we dan van in het begin betrokken in een bemiddelingsprocedure?”. Kham kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.
  • Rousseau zelf heeft altijd volgehouden dat hij wel degelijk in dialoog trad met vzw Kham. “Het is een pertinente leugen dat dat niet gebeurd zou zijn”, zei hij eerder. Volgens De Standaard zou Biser Akelov, de vertegenwoordiger van de vzw Kham, wel degelijk aanwezig geweest zijn op de gesprekken die Rousseau op eigen initiatief voerde met de Roma-organisaties.
  • Met het afronden van het bemiddelingstraject, wat onder meer een bezoek aan de Dossin-kazerne inhield, was de kous voor de rechtbank af. Dat blijft dus nu ook zo, tenzij er beroep wordt aangetekend.
  • Daardoor ligt de weg open voor Rousseau om nogmaals voorzitter van Vooruit te worden. Hij diende zijn kandidatuur al in. Nu kan hij dus een lijn trekken onder de gebeurtenissen waardoor hij initieel opstapte.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.