Co-stichter Greenpeace waarschuwt voor afkoeling van de Aarde

De Canadese wetenschapper Patrick Moore, een van de 16 co-stichters en voormalig voorzitter van Greenpeace, heeft tijdens een speech ter gelegenheid van de Internationale Conferentie over Klimaatswijziging in Las Vegas gewaarschuwd voor de afkoeling van de aarde. 

Moore verliet Greenpeace  in 1986 vanwege ‘een trend om wetenschappelijke objectiviteit in te ruilen voor een politieke agenda, niet gedomineerd door wetenschappers, maar door milieu-extremisten.’

Moore zei dat de afkoeling van de aarde negatieve gevolgen zou hebben voor de landbouw: ‘Laten we hopen dat het een beetje warmer, eerder dan een beetje koeler wordt.’ Hij merkte op dat de VS op dit moment afkoelen en dat er de voorbije 18 jaar geen opwarming van de aarde is geweest. Hij maakte ook brandhout van de stelling dat ‘alles het gevolg is van de opwarming van de aarde’.

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat de mens via de uitstoot van koolstofdioxide de belangrijkste factor is bij de minimale opwarming van de atmosfeer in de voorbije 100 jaar.”

“Er zijn zo veel klimaatvariabelen die we niet kunnen controleren. Wanneer je een experiment doet moet je alle variabelen controleren behalve diegene die je bestudeert om zo tot een proper resultaat te komen. Er zijn zelfs variabelen waarvan we niet begrijpen dat we ze niet kunnen controleren.”

“Het is virtueel onmogelijk om een experiment te doen waarbij we de impact van CO2 tegenover honderden variabelen die aan het werk zijn zouden kunnen meten. Dat is de reden waarom het onmogelijk is om een model te ontwikkelen dat het klimaat voorspelt.’

Moore toonde zich ook kritisch voor president Barack Obama:

De president denkt dat het volstaat te zeggen dat ‘de wetenschap het eens is’ over de klimaatswijziging. Wel, dat is een holle uitspraak zonder inhoud.”

De wetenschapper besloot door te waarschuwen voor de manier waarop we onze kinderen onderwijzen met betrekking tot de klimaatswijziging:

“Verander de manier waarop dit onderwerp aan onze kinderen wordt onderwezen. Doan we dat niet dan heb je straks een ganse generatie mensen die niets anders doen dan de klimaathysterie te volgen. Onze kinderen wordt geen logica aangeleerd, ze leren niet wat wetenschappelijke methodes zijn en ze krijgen te horen dat koolstofdioxide milieuverontreiniging is. Hen wordt aangeleerd dat koolstofdioxide roet is.’

Volgens Moore vergeten we al te vaak dat dat mensen een tropische levensvorm zijn. ‘We ontwikkelden ons rond de evenaar, in een klimaat waar ijs, noch vorst bestond. De enige redenen waarom wij dit koude klimaat kunnen overleven zijn vuur, kledij en onze huizen.’

‘Gesteld mag dus worden dat vorst en ijs de vijanden van het leven zijn, behalve dan voor het relatief klein aantal mensen dat zich heeft aangepast aan ijskoude temperaturen.’ 

Nog volgens Moore leven we vandaag net in een ongewoon koude periode van de geschiedenis van het leven op aarde en is er geen enkele reden om te twijfelen aan het feit dat een warmer klimaat enkel gunstig is voor de mens.

‘Op geen enkele manier,’ besloot Moore, ‘kan de mens met zijn beperkte kennis voorspellen hoe de temperatuur op aarde zich in de toekomst zal ontwikkelen.’

Tegenover de Amerikaanse talkshowhost Sean Hannity zei Moore eerder al dat de klimaatopwarmingsagenda wordt ingegeven ‘door een verzameling van belangen van een grote elite, waaronder politici die het graag doen overkomen alsof ze de wereld aan het redden zijn, milieuorganisaties die geld willen ophalen en de agenda inzake energiepolitiek willen dicteren, het sensationalisme van de media en academici die beurzen willen binnenhalen. Het is vandaag praktisch onmogelijk om een beurs binnen te halen als je onderzoek niets te maken heeft met de opwarming van de aarde.’

Ondertussen sterven miljoenen kinderen aan vitaminetekorten en ziektes en spenderen we honderden miljarden dollars aan een probleem waarvan we geeneens het bewijs hebben dat het bestaat.”