Cicret gebruikt menselijke huid als smartphone

De Franse startup Cicret wil een interactieve polsband op de markt brengen die toelaat om de arm als een touchscreen te gebruiken, waardoor het mogelijk wordt om emails te lezen, video’s te bekijken, telefoongesprekken te voeren of op het internet te browsen. De Cicret Bracelet kan volgens de ontwikkelaars dezelfde opdrachten uitvoeren als de smartphone, die voortaan in alle omstandigheden op een veilige plaats opgeborgen zou kunnen blijven.

Het Franse bedrijf zegt met crowdfunding het nodige kapitaal verzameld te hebben om met de productie te kunnen starten. Geraamd wordt dat de armband tegen een kostprijs tussen 300 euro en 500 euro op de markt gebracht zal kunnen worden.

“Het gebruik van de menselijke huid als touchscreen biedt diverse voordelen,” getuigt initiatiefnemer Guillaume Pommier. “Het wordt immers mogelijk om op elk ogenblik en onder alle omstandigheden digitale activiteiten uit te voeren. Het systeem is bovendien waterproof, waardoor niet moet gevreesd worden voor situaties waarin een smartphone waterschade zou kunnen oplopen.”

Ecologisch

De armband werkt op sensoren, waarbij het apparaat wordt geactiveerd door het snel heen en weer draaien van de pols. De technologie maakt daarbij gebruik van een pico-projector, die beelden op elk mogelijk oppervlak kan projecteren.

Tijdens de tests met de Cicret Bracelet werd gebruik gemaakt van het Android-besturingssysteem, maar het Franse bedrijf wil het apparaat uiteindelijk met een eigen technologie op de markt brengen. Gehoopt wordt dat de Cicret Bracelet tegen de zomer volgend jaar op de markt gebracht zal kunnen worden.

Het Franse bedrijf had aangegeven minstens een kapitaal van 700.000 euro nodig te hebben om met de productie te kunnen starten. Pommier merkt nog op dat de Cicret Bracelet ook ecologische voordelen biedt. “Er is immers geen behoefte aan een scherm, dat bij de smartphone-recyclage de grootste problemen oplevert,” voert hij aan. (mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.