Chirurgen zijn ‘beesten’ in de operatiekamer

De operatiekamer in het ziekenhuis toont veel gelijkenissen met het dierenrijk. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Emory University in de Verenigde Staten, gebaseerd op een analyse van tweehonderd chirurgische ingrepen waarbij in totaal vierhonderd artsen, verpleegkundigen en technici waren betrokken. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat er tussen de operatiekamer en een groep chimpansees heel gelijkaardige interacties konden worden vastgesteld.

“Uit de analyse van de interacties tussen het medisch personeel, moet worden geconcludeerd dat de chirurgische communicatie inderdaad kan vergeleken worden met het gedrag van chimpansees,” benadrukt onderzoeksleider Laura Jones, antropologe aan de Emory University.

Veiligheid van de patiënt

Terwijl in een aantal gevallen een coöperatieve interactie, die tot een betere chirurgische uitkomst zou kunnen leiden, kon worden opgetekend, moest elders een conflicterende situatie, die mogelijk de veiligheid van de patiënt in het gedrang zou kunnen brengen, worden geregistreerd.

Net zoals in de dierenwereld kon volgens Jones vooral en conflictsituatie worden verondersteld wanneer de groep veel individuen van hetzelfde geslacht omvat. Tegenover individuen van het andere geslacht, kon daarentegen sneller een bereidheid tot samenwerking worden gemeld.

Mannen en conflicten

Rekening houdend met de agressieve reputatie van mannelijke dieren, was het volgens Laura Jones ook niet verrassend dat chirurgische teams met een overwegend mannelijke samenstelling en met een mannelijke leider de grootste conflictrisico’s lieten optekenen.

Dergelijke samenstelling heeft volgens de onderzoekers 50,6 procent kans op conflictsituaties. Wanneer een dergelijk team echter een vrouwelijke leider heeft, valt dat cijfer terug tot amper 21,3 procent. In teams met een overwegend vrouwelijke samenstelling kon er – ongeacht de leider – geen enkel verschil worden genoteerd.

Opmerkelijke conclusie

“Het meest opmerkelijk was echter dat de bereidheid tot collaboratie hoger was wanneer de leiding van het team van geslacht verschilde met de meerderheid van zijn of haar ondergeschikten,” zegt Laura Jones nog. De onderzoekers wijzen er nog op dat tussen 70 procent en 80 procent van de chirurgische fouten te wijten zijn aan gebrekkige interacties in het behandelende team. 

De resultaten van de studie suggereren volgens Laura Jones dan ook op welke manier het risico op feiten op korte termijn kunnen worden gereduceerd door teams op een optimale manier te mengen. Op lange termijn kan volgens de onderzoekers een oplossing worden gevonden door meer vrouwen aan te moedigen om een medisch beroep te overwegen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20