Waarom Chinese jongeren nepjobs van 260 euro per maand krijgen van hun overheid

Opmerkelijke berichtgeving: Chinese jongeren zouden betaald worden voor nepjobs. Maar Bart Dessein, professor Chinese Language and Culture aan de UGent, wil dit nuanceren. De nepjobs zijn een soort van werkloosheidsuitkering, vertelt hij.


Beluister hier het volledige interview met Bart Dessein:


In het nieuws: Chinese jongeren zouden nepjobs krijgen: ze zouden tot 260 euro per maand aangeboden krijgen om niets te doen.

  • Dessein geeft context: “De jeugdwerkloosheid in China is historisch hoog. De laatste cijfers, van vorige maand, stellen dat 21,3 procent van de jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 24 werkloos is. Het heeft te maken met een onevenwicht tussen vraag en aanbod. Universitaire studenten zijn steeds hoger opgeleid, maar het aantal jobs dat beschikbaar is op de arbeidsmarkt ligt lager dan het aantal hoogopgeleide afgestudeerden.”
  • “De creatie van die zogenaamde nepjobs kunnen we interpreteren als een opvangsysteem om de jonge mensen die opleidingen gehad hebben, vertrouwd te laten blijven met de kennis en de ontwikkelingen in de universitaire wetenschap.”
  • “Zo verdwijnen de jongeren niet van de arbeidsmarkt. Je zou het kunnen zien als een soort werkloosheidsondersteuning, maar met ondertussen toch nog toegang tot het behouden en uitbreiden van de kennis die ze in hun opleidingen gehad hebben.”
  • “De economische motor sputtert in China. Dat heeft er toe geleid dat veel jongeren terug bij moeder en vader thuis zijn gaan wonen. De zogenaamde nepjobs kan je ook interpreteren als een steuntje in de rug om jongeren toch op eigen benen te laten staan. Het is zowel een economische als een sociale maatregel”, aldus Dessein.

Investeren in industrie

Uitgezoomd: Het gaat niet goed met de economie in China.

  • “China is op dit moment aan het proberen om de zogenaamde middle income trap te vermijden. Het betekent dat men moet overgaan van goedkope producten die gemaakt zijn met goedkope arbeid naar een hoger segment.
  • “Het land moet vooruit. Als je op de markt duurder wordt, moet je kwalitatiever worden. China heeft technologie nodig en vandaar dat men veel investeert in technologische opleidingen. Maar de motor van de industrie moet aanslaan om de brug te maken. Op die manier moet het jongeren aan een job helpen die reële job is en geen opvang.”

Deflatie dreigt

  • Dessein bekijkt het grotere plaatje: “Het land is de voorbije crisissen vrij goed doorgekomen omwille van de interne markt die men heeft weten aan te zwengelen. Dat probeert men nu opnieuw. Maar we zien dat dit minder succesvol is dan dat dit in het verleden het geval is geweest.”
  • “Veel heeft ook te maken met een deflatie die dreigt in China waardoor de mensen wachten om te consumeren, want relatief gezien worden producten goedkoper naar de toekomst toe.”
  • “Er zijn een aantal structurele problemen waar oplossingen voor moeten gezocht worden. Die zullen wellicht niet voor binnen de eerste maand zijn. Maar we zien een kentering sinds het aantreden van de nieuwe regering in maart, en wordt toch geleidelijk aan die economische kaart getrokken. Men is aan het werken aan een meer structurele oplossing”, concludeert Dessein.

(evb)

Meer