CEO grootste Europese olie- en gasmaatschappij waarschuwt voor strenge winter: “Situatie waarin we energie moeten rantsoeneren”

Europa zal deze winter wellicht een energierantsoen moeten instellen, denkt Shell-topman Ben van Beurden. Hij voorspelt “aanzienlijk” hogere prijzen als Rusland de gaskraan dichthoudt.

Russisch autocraat Vladimir Poetin heeft vorige week nog gedreigd met “catastrofale gevolgen” voor de wereldenergiemarkt als de westerse mogendheden Moskou verdere sancties opleggen wegens de inval van Rusland in Oekraïne.

Het hoofd van de olie- en gasgigant opperde dat Poetin sowieso al laten zien heeft dat hij “in staat en bereid is om de energiebevoorrading als wapen te gebruiken” en dat een volledige opschorting van de Russische gasexport naar Europa niet kan worden uitgesloten.

“Ik denk dat we in Europa een heel strenge winter tegemoet gaan”, zei van Beurden vandaag op een energieconferentie in het Britse Oxford, waarover de zakenkrant de Financial Times bericht. “Misschien zal het sommige landen beter vergaan dan andere, maar ik denk dat we allemaal te maken zullen krijgen met sterk stijgende prijzen, zodat er veel druk op de industrie zal komen, wat dus ook zal leiden tot veel druk op de economie”, klonk het. “In het ergste geval zullen we in een situatie komen waarin we moeten rantsoeneren.”

Van Beurden is niet de enige grote naam in de energie-industrie die een dergelijk scenario vreest. Ook volgens Fatih Birol, de uitvoerend directeur van het Internationaal Energieagentschap (IEA), mogen we ons aan een volledige stillegging van de Russische gasleveranties verwachten. Birol pleitte daarom voor de ‘nucleaire optie’ als oplossing voor de energiekrapte; hij verzocht Europese landen om “te overwegen de sluiting van kerncentrales uit te stellen, zolang aan de veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan”.

Gasnoodplan van Europa

Intussen wacht Europa een spannende periode. Maandag zijn namelijk de geplande onderhoudswerken gestart aan Nord Stream 1, de enorme gasleiding die Russisch aardgas naar Europa stuurt. Die werken zouden duren tot en met 21 juli.

Verschillende Europese politici hebben de afgelopen weken echter hun bezorgdheden geuit over wat de plannen van Rusland zijn na 21 juli. Ook de politiek verwacht dat het Oost-Europese land als vergelding voor de westerse sancties de gasleveringen via de pijpleiding volledig zal stopzetten.

Om aan een nog grotere gascrisis het hoofd te bieden, heeft de Europese Commissie achter de schermen aan een noodplan gewerkt. Eén van de voorgestelde maatregelen uit een gelekt ontwerp van dat plan is dat EU-lidstaten huishoudens en bedrijven financieel moeten compenseren als ze minder gas gebruiken.

(kg)

Meer