CD&V-voorzitter Coens bepleit nieuw politiek model voor België: ‘Zwitserland aan de Noordzee’

CD&V-voorzitter Joachim Coens lanceert in Het Laatste Nieuws enkele voorstellen voor een staatshervorming. Hij droomt van een Zwitserland aan de Noordzee: een land waar het beleid vertrekt vanuit de gemeentes.

Het gaat om een soort Copernicaanse omwenteling. Niet ’top down’, maar ‘bottom up’: het lokale niveau, waar CD&V overigens traditioneel sterk staat, moet altijd het vertrekpunt zijn. ‘Eerst de gemeente, dan Vlaanderen, dan België: we draaien het systeem helemaal om’, zegt Coens in Het Laatste Nieuws. ‘We breken België niet af, maar we bouwen het van onderuit weer op.’

Wat de gemeentes niet kunnen, wordt vervolgens door de gemeenschappen uitgevoerd. Die werken erg zelfstandig en beslissen autonoom over de belastingen. Het federale niveau buigt zich dan enkel nog over de kerntaken – en wat die zijn, wordt beslist door de gemeenschappen. In Zwitserland gaat het om Binnenland, Buitenland, Justitie, Defensie, Financiën, Economie, Milieu en Mobiliteit.

‘Samenwerkingsconfederalisme’

Andere Zwitserse recepten waar Coens heil in ziet: een roterend premierschap en referenda om de burger meer te betrekken. De CD&V-voorzitter pleit ook voor een ‘samenwerkingsconfederalisme’, ruim elf jaar nadat toenmalig premier en partijgenoot Yves Leterme de term ‘samenwerkingsfederalisme’ lanceerde.

Coens: ‘Zo wordt in Zwitserland een federale wet altijd eerst voorgelegd aan de kantons. Er is ook een wederzijdse informatieverplichting, waarbij de federale overheid en de deelstaten elkaar informeren over hun werkzaamheden.’

Lees ook:

Meer