In Californië moeten nieuwe woningen verplicht zonnepanelen hebben

In de Amerikaanse staat Californië zal elke nieuw woning voortaan over zonnepanelen moeten beschikken. Dat heeft de California Energy Commission beslist. Californië wordt in de Verenigde Staten daarmee de eerste regio waar de installatie van zonnepanelen bij nieuwbouw verplicht wordt. Met de maatregel wil Californië, die zich als een duurzame staat propageert, zijn engagement in de strijd tegen de klimaatverandering verder versterken.

De Californische gouverneur Jerry Brown werpt zich op als een klimaatevangelist en wil dat de uitstoot van broeikassen in de regio tegen het eind van volgend decennium 20 procent lager ligt dan in het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw.

700.000 ton

De verplichting gaat begin volgend decennium in en heeft betrekking op nagenoeg alle nieuw woningen, met inbegrip van flatgebouwen tot drie verdiepingen. Hogere constructies vallen onder commerciële bouwvoorschriften. De energiecommissie keurde daarnaast ook verscheidene andere voorschriften voor materialen – zoals isolatie – goed om de gebouwen in Californië duurzamer te maken.

De staat heeft eerder al een reeks andere klimaatmaatregelen opgelegd, waardoor onder meer de uitstoot van het wegtransport moet worden teruggedrongen. Californië heeft ook een klacht neergelegd tegen het emissiebeleid van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), dat volgens de staat veel te laks is.

De vervuiling van het residentiële vastgoed blijft relatief bescheiden in vergelijking met onder meer industrieën zoals het transport, maar toch wordt geraamd dat de nieuwe maatregelen de uitstoot van broeikasgassen over een periode van drie jaar met 700.000 ton zullen verminderen. Volgens de California Energy Commission kan de ingreep vergeleken worden met een beslissing om 115.000 auto’s met klassieke brandstofmotoren definitief uit het verkeer te halen.

Kosten

Andrew McAllister, voorzitter van de Californische energiecommissie, wees er nog op dat de maatregel wellicht ook een platform zal blijken voor de introductie van andere intelligente technologieën die naar een toekomst met lage emissies kunnen leiden.

Uiteraard zal de verplichte installatie van zonnepanelen de bouwkosten voor de eigenaar in eerste instantie opdrijven, maar op langere termijn zal volgens de energiecommissie op een belangrijke besparing kunnen worden gerekend.

“Geraamd wordt dat de bouwkosten door de zonnepanelen met ongeveer 9.500 dollar zullen stijgen,” wordt er opgemerkt. “Anderzijds zullen over een periode van dertig jaar ongeveer 19.000 dollar besparingen kunnen worden gerealiseerd. De afbetaling van een hypotheek zal met ongeveer 40 dollar per maand stijgen, maar tegelijkertijd zal op het gebruik van nutsvoorzieningen een besparing van 80 dollar kunnen worden geboekt.”

Meer