Brusselse ondernemer wil investeringsfonds oprichten voor exclusieve ‘youngtimers’

Nicolas Hollanders de Ouderaen, gewezen topman van het modehuis Delvaux en gewezen personeelsdirecteur van winkelketen Delhaize, heeft het investeringsfonds Opus Next Generation Classics opgericht. Het fonds zal zich uitsluitend toespitsen op beleggingen in klassieke wagens, waarbij vooral de focus zou liggen op zeldzame wagens die sinds het midden van de jaren zeventig zijn geproduceerd.

Geïnteresseerde deelnemers moeten minstens 250.000 euro inbrengen. Opus Next Generation wil minstens 6 miljoen euro samenbrengen vooraleer met de activiteiten wordt gestart. Het fonds zou vooral kijken naar wagens in een prijsklasse tussen 50.000 euro en 250.000 euro. Het fonds krijgt een looptijd van zeven jaar.

Nicolas Hollanders is al langer door auto’s gepassioneerd. In Grez-Doiceau heeft hij samen met twee vennoten de autoverzameling Opus, toegespitst op wagens uit de jaren vijftig en zestig van de voorbije eeuw, opgezet.

“Toen bleek dat steeds meer geïnteresseerden zich bij Opus wilden aansluiten, maar de structuur van die organisatie was daarop niet voorzien,” getuigt hij tegenover de krant L’Echo. “Daarom werd beslist een echt fonds op te richten waaraan een grotere groep beleggers in een formeel kader konden deelnemen.”

Hollanders voegt er aan toe dat Opus Next Generation Classics wellicht een uniek project is in de beleggingswereld, op uitzondering van enkele verzamelingen die om louter fiscale redenen werden opgericht.

Luxemburg

Opus Next Generation Classics wordt geregistreerd in Luxemburg. “In België is voor gelijkaardige initiatieven geen geschikt wettelijk kader aanwezig,” voert Hollanders aan. “Het is gemakkelijk om een investeringsfonds voor aandelen of vastgoed op te starten, maar niet voor alternatieve activiteiten zoals kunstwerken, juwelen of andere verzamelobjecten.”

De oprichting van het fonds moet nog wel door de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) worden goedgekeurd. Met een bedrag van 25 miljoen euro zou het fonds alle wagens kunnen kopen die op de voorlopige wenslijst staan. Die lijst is trouwens al afgesloten, maar wordt om begrijpelijke redenen geheim gehouden.

Hollanders wijst erop dat er bij de deelname aan het fonds geen enkel rendement wordt gegarandeerd. “Opus Next Generation Classics is geen investering die men als een goed huisvader zou overwegen,” geeft de initiatiefnemer toe.

“Het gaat om een investering met een relatief hoog risicoprofiel, maar dat wil niet zeggen dat we de zaken niet professioneel willen aanpakken.” Verwacht wordt dat het fonds een rendement van ongeveer 10 procent zou kunnen opleveren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20