Hoe kun je correct vragen tijdens een sollicitatiegesprek beantwoorden over boosheid op de werkvloer?

In sommige gevallen kan je gesprekspartner tijdens een sollicitatiegesprek aan je vragen: “Wanneer was de laatste keer dat je boos was op je werk? Wat is er toen gebeurd?” Hij, of zij, zal dan willen weten op welke manier je om zult gaan met stressvolle situaties op de werkvloer. De werkelijke betekenis van het woord ‘kwaad’ zal voor een werkgever dan ook vaak gezien moeten worden als “het verlies van je zelfbeheersing.” Om die reden is het van cruciaal belang om er zeker van te zijn dat je om kunt gaan met moeilijke situaties en daarbij bovendien een professionele houding aan kunt blijven houden.

Hoe kun je deze vraag beantwoorden?

Deze vraag die regelmatig wordt gesteld tijdens een sollicitatiegesprek is vergelijkbaar met een vraag als: “Wat kan je boos maken?” Voor beide vragen geldt dat je je antwoord in twee onderdelen dient op te delen.

  1. Allereerst kun je een beschrijving geven van de specifieke situatie waar je gefrustreerd door raakte en vervolgens uitleggen op welke manier je met deze situatie om bent gegaan. Bij het beschrijven van de situatie dien je echter verhitte termen te vermijden zoals “haat” en zelfs “boos.” In plaats daarvan kun je immers beter minder intense bewoordingen gebruiken om je woede te beschrijven, zoals “gefrustreerd” of “teleurgesteld.” Door dit te doen, zul je de nadruk weten te leggen op het feit dat je niet snel je zelfbeheersing zult verliezen in een moeilijke situatie. Ook dien je te proberen om een ​​situatie te kiezen die geen betrekking heeft op je vorige werkgever of leidinggevende omdat je dan door je gesprekspartner al snel als een ontevreden werknemer kunt worden gezien. Op dezelfde manier, hoewel het soms wel prettig kan zijn om te vertellen dat je door iemands onprofessioneel gedrag of een moeilijke situatie gefrustreerd raakt, kun je beter niet te veel tijd besteden aan de schuld geven aan, of het aanvallen van, iemand anders tijdens de formulering van je antwoord op deze vraag. Je geeft het gedrag, of een voorval, waar je moeite mee had kort aan en gaat dan direct over tot het bespreken van de oplossing die je hierop hebt bedacht.
  2. Je antwoord kun je vervolgens afronden door uit te leggen op welke manier je met de situatie om bent gegaan. Hierbij dien je ervoor te zorgen dat je de nadruk legt waarop je het probleem kalm en professioneel op hebt gelost. Op het ogenblik dat je bijvoorbeeld gefrustreerd was door het gedrag van een werknemer, dan kun je uitleggen hoe je een gesprek met hem, of haar, hebt gehad waarin je opbouwende feedback hebt gegeven en hoe deze heeft geleid tot een positieve verandering in hun manier van handelen.

Een andere manier om deze vraag te beantwoorden, is door te zeggen dat je over het algemeen niet snel boos te krijgen bent op het werk. Dit zal de werkgever immers laten zien dat je niet je zelfbeheersing zult verliezen als je aan het werk bent en dat je je realiseert dergelijk gedrag zeer ongepast en onwenselijk is. Nadat je dit uit hebt gelegd moet je echter nog steeds een voorval beschrijven waarbij je gefrustreerd of teleurgesteld werd door iets op het werk en hoe je deze aan hebt gepakt. Door te ontkennen dat je ooit gefrustreerd raakt, zou je immers ongeloofwaardig overkomen naar je gesprekspartner toe.

Voorbeelden van correcte antwoorden

  • Ik probeer altijd elke situatie te bekijken vanuit een analytisch perspectief en dus niet mijn emoties mijn handelen laten beheersen. Ik in het verleden samengewerkt met mensen, waarvan de professionaliteit in twijfel getrokken zou kunnen worden en die niet konden voldoen aan de gestelde functie-eisen. In dit soort situaties heb ik vastgesteld dat het beste beleid is om eerlijk te zijn over de problemen die spelen en tevens om een aantal duidelijke strategieën aan te dragen die voor verbetering kunnen zorgen.
  • Ik denk niet dat woede een geschikte emotie is op de werkvloer. Ik heb weliswaar ook te maken gehad met situaties die ik frustrerend vond, zoals toen ik een collega had die heel confronterend was, zowel als ze schriftelijk, maar ook zelfs als ze mondeling communiceerde. Ik kreeg het gevoel alsof ik constant bekritiseerd werd voor dingen die buiten mij omgingen. Ik ging op een bepaald moment het gesprek met haar aan en heb de manieren besproken waarop we onze communicatie zouden kunnen verbeteren. Na dat kalm, productief gesprek is onze relatie als collega’s sterk verbeterd zodat we uiteindelijk prima samen konden werken aan een aantal succesvolle projecten.
  • Boosheid is in mijn ogen het verliezen van je zelfbeheersing en de controle over een bepaalde situatie. Ik wil daar echter niet aan toegeven op het werk. Toen ik te maken kreeg met veel stress, heb ik dan ook een stap terug gedaan, diep ademgehaald, zorgvuldig nagedacht over de situatie en vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Op het moment dat ik bijvoorbeeld meerdere projecten tegelijkertijd moet voltooien en de deadlines erg krap zijn ingesteld, dan zal ik in plaats van gefrustreerd te raken, een strategie opstellen voor de manier waarop het werk weer op een stabiele manier uitgevoerd kan worden. Ik kan dan voorkomen dat ik overweldigd wordt door het werk en het project op een relaxte manier voltooien.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20