Boerenbond: ‘EU-akkoord is opdoffer voor onze landbouwers’

De nieuwe Europese meerjarenbegroting is een ‘opdoffer voor onze boeren’. Dat zegt de Boerenbond dinsdag in een reactie. De beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers klaagt aan dat er flink wordt gesnoeid in het budget voor landbouw, hoewel de sector in het kader van de Green Deal tegen ambitieuzere doelstellingen aankijkt. ‘Dat terwijl ook de impact van de coronacrisis zich hard laat voelen.’

Na vier dagen en vier nachten onderhandelen bereikten de Europese staatshoofden en regeringsleiders dinsdagochtend een akkoord over de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027, goed voor een bedrag van 1.074 miljard euro, en een coronaherstelfonds van 750 miljard euro. Daarbij werd geknipt in de landbouwprogramma’s van de meerjarenbegroting.

‘De korting is aanzienlijk en bedraagt maar liefst 40 miljard euro (-10 procent) ten opzichte van de huidige financiering van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, red.), zelfs met de middelen vanuit het herstelfonds erbij gerekend’, klaagt de Boerenbond. ‘Middelen die broodnodig zijn voor een performante, betaalbare en steeds duurzamere voedselvoorziening in de EU.’

De Boerenbond vindt de daling ‘verwonderlijk’, terwijl de Europese Unie wel ambitieuzere milieudoelstelling oplegt in het kader van de Europese Green Deal en de landbouw de coronacrisis nog te boven moet komen. ‘Hoe kan onze sector uit het dal van deze pandemie klimmen, verder verduurzamen en tegelijk verwacht worden de veiligste producten van de hoogste kwaliteit te produceren in een open wereldmarkt, als de EU nalaat de markt gepast te corrigeren of voldoende sterk ondersteunend beleid te voeren?’, vraagt voorzitter Sonja De Becker zich af.

De Becker vraagt om de situatie ‘recht te trekken in de verdere uitrol van de maatregelen’. Zo wil ze onder andere dat de toegang voor boeren en tuinders tot de financiële instrumenten van het coronaherstelfonds vergemakkelijkt wordt en dat er landbouwgerichte investeringen komen in onderzoek en ontwikkeling. De impact van de brexit moet ook voor de land- en tuinbouwsector worden opgevangen met het nieuwe brexitfonds, aldus de voorzitter.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20