‘Boekhoudfraude Spaanse banken komt in 2011 aan het licht’

Niet enkel in Ierland leidde de vastgoedbubbel tot de bouw van volledige spookdorpen, ook Spanje heeft zijn deel. The New York Times besteedt in haar weekendeditie aandacht aan de catastrofale situatie waarin zich de Spaanse financiën – ondanks wat Europa ons wil doen geloven – bevinden. Tal van leningen die werden verstrekt om vastgoedprojecten te ontwikkelen worden in 2011 opeisbaar. Alleen kunnen de ontwikkelaars onmogelijk de interesten op die leningen terugbetalen, laat staan dat ze delen van de hoofdsom zouden kunnen terugbetalen.

De krant bezocht het dorp Yebes op een uur rijden van Madrid, waar in 2007 zo’n 250 nieuwe huizen werden gebouwd als onderdeel van een grootschalig vastgoedproject. Daarvan zijn er tot op vandaag amper een dozijn aan de man gebracht. Yebes is geen uitzondering. Alleen in 2007 werden in Spanje 800.000 nieuwe woningen gebouwd: het gros daarvan voor de 4 miljoen immigranten die tijdens de gouden jaren van de Spaanse economie naar het Iberisch schiereiland afzakten. Maar samen met de economische voorspoed verdwenen ook die migranten, even snel als ze gekomen waren. De werkloosheid klom al snel tot boven de 20% en ook de zonzoekers uit het Noorden van Europa bleven thuis.

Hoewel Spaanse politici geruststellende taal spreken, moet het ergste nog komen, zegt Jésus Encinar, die de Spaanse vastgoedsite Idealista.com oprichtte. ‘Sommigen die beweerden dat er geen vastgoedbubbel was, zeggen nu dat het ergste achter de rug is. Volgens mij moeten de prijzen nog 30 à 40% zakken’. Encinar staat niet alleen. In april publiceerde de Société Générale een voor Spanje vernietigdend rapport waarbij de cijfers die door de Spaanse bankensector zijn vrijgegeven, sterk in vraag werden gesteld. Ook Fernando Acuña, medestichter van Pisosembargados.com, een website die appartementen verkoopt die door banken in beslag werden genomen, denkt dat het huidige aanbod van 100.000 woningen nog kan verdrie- à viervoudigen.

Volgens Mike Shedlock van Global Economic Trend Analysis zal de Spaanse bouwsector in 2011 volledig onderuit gaan en zullen de banken eigenaar worden van grote delen onontwikkelde en overprijsde bouwgronden evenals van volledige spooksteden ver buiten de grote steden, waar niemand wonen wil. Daarbovenop heeft het land grote besparingsplannen aangekondigd. Wie de optelsom maakt, kan enkel concluderen dat een aantal zaken niet klopt. Vroeg of laat rest de Spaanse banken geen andere optie dan kleur te bekennen. (FZ)

(Foto’s: Flickr/Attribution by RinzeWind)

Meer