“Boeing wil productie 737 Max tegen eind volgend jaar bijna verdubbelen”

De productie van de Boeing 737 zal tegen het einde van volgend jaar gevoelig worden opgedreven. Dat streven maakt deel uit de strategie van vliegtuigbouwer Boeing om zijn herstel van een aantal opeenvolgende crisissen te garanderen.

Dat hebben een aantal bronnen tegen het persbureau Reuters gezegd. Tegen eind volgend jaar zou Boeing maandelijks 47 exemplaren van het model 737 willen produceren.

Orderboeken

“De vliegtuigbouwers hebben de voorbije jaren, vooral onder invloed van de coronapandemie, de productie gevoelig teruggeschroefd”, merkt Reuters op. “Nu merken Boeing en zijn Europese rivaal Airbus echter een toenemende vraag naar vliegtuigen voor het vervoer van passagiers op middellange afstanden.”

“Beide fabrikanten hebben de voorbije weken dan ook een aantal omvangrijke bestellingen aan hun orderboeken kunnen toevoegen.”

“De productieplannen worden bij Boeing door verschillende factoren beïnvloed”, beklemtoonden de bronnen. “Er rijzen al twijfels of de toeleveringsketen in staat zal blijken om aan de agressieve plannen voor het opvoeren van de productie te voldoen.”

“Die bekommernissen blijken vooral in Europa. Leveranciers van componenten worstelen met tekorten aan arbeidskrachten en materialen. Daarnaast is er ook de grotere financiële druk onder invloed van de overlappende crisissen door de veiligheidsproblemen met de 737 Max en de uitbraak van de coronapandemie.”

Boeing bouwt momenteel ook zijn reserve aan afgewerkte exemplaren van de 737 Max af. Na twee dodelijke crashes werd het vliegtuig immers twintig maanden aan de grond gehouden. De productie tijdens die periode heeft ervoor gezorgd dat op de terreinen van Boeing momenteel nog 335 exemplaren van het type staan geparkeerd.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer vermoedt dat het merendeel van die toestellen tegen eind volgend jaar aan klanten zal kunnen worden geleverd.

Versnelling

Brian West, chief financial officer van Boeing, benadrukte eind januari dat er maandelijks 27 exemplaren van het type 737 worden gebouwd, maar gaf aan dat er vrij snel naar een maandelijks productieniveau van 31 toestellen zou worden overgeschakeld.

Algemeen wordt verwacht dat dit tempo in de tweede helft van dit jaar zou kunnen worden bereikt, al denken sommigen dat die versnelling eerder zal kunnen worden doorgevoerd.

In de eerste helft van volgend jaar zou op een productie van 38 vliegtuigen per maand worden gerekend. Gedurende de tweede jaarhelft zou naar een ritme van 47 toestellen per maand worden gestreefd. Dat is wel nog altijd vijf exemplaren minder dan het maandelijkse productieniveau dat drie jaar geleden, voor beslist werd de 737 Max aan de grond te houden, werd opgetekend.

Concurrent Airbus heeft voor zijn type A320 tegen de zomer van volgend jaar een productieniveau van 65 toestellen per maand naar voor geschoven.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20