Biden negeert een groot probleem, dat zijn absolute prioriteit zou moeten krijgen

In de Verenigde Staten is het aantal daklozen in een jaar tijd met 12% gestegen. Er leven nu 653.000 mensen op straat. Dat zijn er 20 voor elke 10.000 inwoners. Deze crisis wordt vooral verergerd door de toenemende kloof tussen inkomens en huurprijzen.

Waarom is dit belangrijk?

Deze stijging raakt niet alleen de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, maar beïnvloedt ook de bredere economische stabiliteit en sociale cohesie. Het toont de uitdagingen aan die de regering-Biden moet overwinnen om de beloofde daling in dakloosheid te realiseren.

In het nieuws. Recentelijk vrijgegeven cijfers van het Amerikaanse Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling onthullen een zorgwekkende toename van dakloosheid.

  • In januari waren 653.000 mensen dakloos, met een onevenredig groot aantal mensen van kleur.
  • Tegelijkertijd hebben stijgende huizenprijzen en het verstrijken van COVID-gerelateerde huurondersteuning de situatie verergerd.

Laag inkomen, hoge huurprijzen

Zoom in. Het verschil tussen lage inkomens en hoge huurprijzen wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van deze crisis.

  • President Biden heeft een doelstelling van 25% reductie in het aantal daklozen tegen 2025, maar de beleidsmaatregelen blijken tot nu toe ontoereikend.
  • Ondanks het feit dat er bijvoorbeeld in 2022 een Actieplan Woningaanbod werd opgesteld om het tekort aan betaalbare woningen aan te vullen, werden er in de infrastructuurwet van dat jaar maar heel weinig nieuwe uitgaven geautoriseerd om dit daadwerkelijk te bereiken.

7 miljoen woningen tekort

Zoom out. De crisis in woonbetaalbaarheid treft niet alleen daklozen, maar ook miljoenen Amerikanen die een groot deel van hun inkomen aan huur spenderen.

  • De National Low Income Housing Association schat dat er in de VS een tekort is van 7 miljoen betaalbare woningen voor mensen in armoede.
  • Bijna 11 miljoen huishoudens besteden meer dan de helft van hun inkomen aan huur en jonge gezinnen hebben steeds vaker het gevoel dat het bezit van een eigen huis een utopie is vanwege de kosten.

Samengevat. De toename van dakloosheid in de VS, verergerd door een groeiende kloof tussen inkomens en woonkosten, vormt een significante uitdaging voor het beleid van de regering-Biden. Deze crisis heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de meest kwetsbare groepen als voor de bredere Amerikaanse samenleving. Terwijl sommige commentatoren blijven volhouden dat de negatieve gevoelens ten opzichte van “Bidenomics” niet op werkelijke ervaringen, maar politiek zijn gefundeerd, is de toenemende onbetaalbaarheid van huisvesting een zeer goede reden voor pessimisme.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.