Beschouw je weekeinde als een vakantie en je zal beter presteren op maandagochtend

Werknemers die het weekend als een vakantie beschouwen, tonen een hoger geluksniveau. Dat is de boodschap van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, gebaseerd op een enquête bij duizend werknemers in de Verenigde Staten.

“De Verenigde Staten zijn geen vakantie-vriendelijk land,” zeggen de onderzoekers. “De Amerikaanse maatschappij is een van de weinige ontwikkelde landen die zijn werknemers geen betaalde vakantie garandeert. Ongeveer een kwart van de Amerikaanse werknemer heeft geen enkele betaalde vakantiedag.”

“Maar ook de workaholic-instelling van de Amerikaanse arbeidsmarkt vormt een sterke tegenwind. Twee jaar geleden gebruikten Amerikanen gemiddeld zeventien van de drieëntwintig betaalde vakantiedagen. Een enquête van Glassdoor voerde aan dat Amerikaanse werknemers gemiddeld amper iets meer dan de helft van hun vakantiedagen opnemen.”

Gezondheid

“Dat gebrek aan vakantie heeft belangrijke consequenties,” benadrukt hoofdonderzoeker Colin West, specialist management aan de University of California. Er is al aangetoond dat vakantie een positieve impact heeft op de gezondheid, de prestaties op de werkvloer verbetert en de creativiteit stimuleert.”

“Maar vakantie maakt ons ook gelukkiger. Werknemers die meer vakantiedagen opnemen, blijken ook een hoger geluksniveau te melden. Men heeft minder negatieve gevoelens, terwijl de positieve emoties toenemen. De levenstevredenheid neemt eveneens toe. Er blijkt echter een mogelijkheid om toch positieve stappen te zetten zonder dat het vakantiebeleid verandert. Die mogelijkheden zitten in het weekend.”

“Het weekend biedt iedereen een gemakkelijke en betaalbare mogelijkheid om het geluksniveau op te drijven,” betoogt West. “Wanneer men werknemers stimuleert om het weekend als een vakantie te benaderen, blijken ze op maandag gelukkiger weer naar de werkvloer terug te keren. Een controlegroep die zich aan zijn normale weekend-stramien houdt, kon die positieve impact niet melden.”

“Dat verschil is echter niet te wijten aan het feit dat de eerste groep tijdens het weekend minder klussen opknapte of meer tijd aan leuke activiteiten kon besteden. Specifiek het wegvallen van de traditionele weekendroutines bleek verantwoordelijk voor het verhoogde geluksniveau.”

Bereikbaar

“Werknemers die het weekend als een vakantie beschouwden, bleken bovendien hun tijdsverbruik ook intensiever te beleven,” zeggen de onderzoekers. “Door simpelweg een vakantie-attitude te adopteren, kan het weekend een bijzonder positieve ervaring worden.”

“Er was weliswaar minder tijd besteed aan huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen. Tegelijkertijd werd meer ruimte vrij gemaakt voor maaltijden en intieme relaties. Nochtans waren niet die elementen verantwoordelijk voor het verhoogde geluksniveau. Vooral de aandacht voor de beleving van de vrije tijd bleek bepalend voor de positieve ervaringen.”

“De resultaten van onderzoek bieden een laagdrempelig en betaalbaar alternatief voor de helende vakantie,” zeggen de onderzoekers. “Er hoeft niet aan het werkrooster te worden geraakt. Bovendien moeten ook geen buitensporige uitgaven voor extravagante reizen of opmerkelijke activiteiten worden voorzien. Deze oplossing is voor iedereen bereikbaar en kan van het weekend een mentale vakantie maken.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20