Belgische werkgevers hebben veel meer vertrouwen in de toekomst dan hun werknemers

Hoewel het recessiegevaar in de eurozone nog niet is verdwenen, zijn de Belgische bedrijfsleiders vrij optimistisch over de toekomst. Velen zijn van plan om in 2024 mensen aan te werven.

In het nieuws: Volgens een nieuw onderzoek van gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half zijn de Belgische werkgevers vrij positief over wat de toekomst brengen zal, ondanks de economische uitdagingen die in het verschiet liggen. Het bedrijf ondervroeg tussen juni en juli 2023 1.500 mensen. Daarvan was een derde werkgever en twee derde werknemer.

  • Werkgevers hebben redelijk veel vertrouwen in de economische vooruitzichten, waarbij 66 procent van mening was dat hun bedrijf zou profiteren van groeikansen.
  • Slechts 56 procent van hun werknemers heeft vertrouwen in de toekomst van hun bedrijf. Nochtans moeten zij niet vrezen voor hun job. 49 procent wil geen wijzigingen doorvoeren aan het personeelsbestand. Ongeveer 38 procent is van plan om volgend jaar personeel aan te nemen. Slechts 8 procent had datzelfde voornemen in 2021. Omgekeerd is slechts 4 procent van de managers van plan om hun team volgend jaar in te krimpen.
  • Er is minder interesse om te werken met tijdelijke arbeidskrachten. “Slechts 21 procent van de bedrijven is van plan om tijdelijke contracten aan te bieden en 20 procent is van plan om freelancers in te zetten”, merkt Joël Poilvache op, Regional Managing Director bij Robert Half. “Toch blijkt uit onze ervaring dat bedrijven nog vaak hun toevlucht nemen tot tijdelijke oplossingen wanneer het te lang duurt om vast personeel te vinden.

Doelstelling voor 2024: talent aantrekken

Het zal geen verrassing zijn dat de werkgevers die actief zijn in sectoren die het goed doen veel optimistischer zijn over de toekomst. 47 procent van de boekhoudkantoren en financiële bedrijven plannen nieuwe aanwervingen in 2024. In de administratieve sector wil 38 procent van de managers volgend jaar nieuw personeel in dienst nemen, en in de IT-sector is dat voor 30 procent van de werkgevers zo.

  • Dat is toch wel een opvallende tendens nadat de lonen fors zijn gestegen door de automatische loonindexering. Volgens het rekruteringsbureau was kostenoptimalisatie, aangedreven door de hoge inflatie en energieprijzen, dan ook de grootste uitdaging voor 2023.
  • Het komende jaar wordt het jaar om zorg te dragen voor je “human resources”. Robert Half ziet 2024 als “het jaar van het aantrekken en behouden van talent.”

“Hoewel werkgevers ernaar streven om concurrerende loonpakketten aan te bieden, is de realiteit dat niet alle bedrijven de stijgende looneisen kunnen bijbenen. Werknemers moeten op hun beurt goed geïnformeerd zijn over de marktsalarissen in hun sector en realistische verwachtingen hebben. Salaris is slechts één aspect van de arbeidsrelatie en andere factoren zoals opleidingsmogelijkheden en carrièrevooruitzichten zijn net zo belangrijk”.

Joël Poilvache

(ns/nd)

Meer