Belgische overheid duurste van de hele Europese Unie?

België moet de kostprijs van zijn overheid drastisch afbouwen. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) naar aanleiding van een rapport van Eurostat, de statistische dienst van de Europese Unie. Daarbij werd vastgesteld dat in België 15,2 procent van het bruto binnenlandse product moet worden besteed aan de werking van de overheid. In geen enkel andere lidstaat van de Europese Unie moet meer worden betaald voor de administratie, de ordehandhaving en het onderwijs. Die resultaten geven volgens de werkgeversorganisatie aan dat de efficiëntie van de Belgische overheid gevoelig kan worden verbeterd, waardoor tevens miljoenen euro kosten zouden kunnen worden vermeden.

Audit

Uit het onderzoek van Eurostat bleek onder meer dat in Frankrijk, Nederland en Duitsland de kostprijs van de overheid beperkt blijft tot maximaal 12,2 procent van het bruto binnenlandse product. Die kloof maakt volgens Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen, duidelijk dat besparingen in het Belgische overheidsapparaat mogelijk en noodzakelijk zijn. Hij benadrukte niets tegen een overheidsadminstratie te hebben, aangezien de bedrijven en burgers nood hebben aan een efficiënte openbare dienstverlener. Die moet volgens Pieter Timmermans echter wel efficiënt werk leveren en zich op zijn kerntaken concentreren. De werkgeversorganisatie pleit onder meer voor een efficiëntiepact tussen de federale, gewestelijke en lokale overheden. Tevens wordt opgemerkt dat bij elke overheidsdienst een efficiëntie-audit zou moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt gevraagd waarom men meer dan vijfendertig federale overheidsdiensten zou blijven werken wanneer diezelfde opdracht met tien tot vijftien instellingen zou kunnen worden volbracht.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20